Polmic - FB

zespół (C)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej


"Pałacyk Rektorski PW", ul. Koszykowa 80 lok. 01

02-008 Warszawa

tel. (+48 22) 234 70 09

fax

tel./fax

e-mail: chorpw@gmail.com

www: www.chor.pw.edu.plDyrygent: Dariusz Zimnicki

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej powstał z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzego Woźnickiego w styczniu 2001 roku. Trzon zespołu stanowią studenci i absolwenci Politechniki, ale wśród chórzystów są także studenci innych warszawskich uczelni. Chór zadebiutował koncertem w dniu 19 grudnia 2000 roku.  W latach 2000-2004 chórem kierował Władysław Chanas, a od roku 2004 funkcję dyrygenta pełni Dariusz Zimnicki.

Repertuar zespołu stanowią utwory a capella: motety i madrygały epoki renesansu, muzyka cerkiewna, opracowania polskich pieśni ludowych, negro spirituals, formy świeckie i religijne XIX, XX i XXI wieku oraz muzyka wokalno-instrumentalna: wielkie formy oratoryjne, m.in. Requiem d-moll W. A. Mozarta, Missa in Angustiis d-moll zw. Nelsonmesse F. J. Haydna, Carmina Burana C. Orffa, Kandyd L. Bernsteina.

Chór uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach, wielokrotnie zajmując pierwsze miejsce m.in.: w 2007 roku w Międzynarodowym Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", w 2009 - w Festiwalu Chóralnym w Ochrydzie w Macedonii, a w roku 2011 - w  Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie.