Polmic - FB

festiwal (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej


Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

Szczecin

tel.

fax

tel./fax

e-mail: famd@famd.pl

www: www.famd.pl


Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej odwołuje się do muzycznej tradycji i tożsamości miejsca w kontekście historii i kultury narodów zamieszkujących Szczecin i Pomorze na przestrzeni wieków. Festiwal stawia sobie za cel wykorzystanie położenia Szczecina na styku kultury słowiańskiej, skandynawskiej i niemieckiej. Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, Muzeum Narodowego oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Szczecinie, które od roku 2004 prowadzą działania w celu przywrócenia pamięci historii muzycznych dokonań na terenie Pomorza. Ideą Festiwalu jest także międzynarodowa współpraca artystów prezentujących współczesne dokonania interpretacji muzyki dawnej.

Kolejne edycje Festiwalu tytułami nawiązują do najważniejszych zagadnień kultury muzycznej Szczecina. Dziewiąta edycja w 2012 roku nosi tytuł Słowo i dźwięk, jej głównym przesłaniem jest przedstawienie bogactwa form wokalnych oraz przywołanie postaci Philippa Dulichiusa kompozytora szczecińskiego przełomu XVI i XVII wieku.

aktualizacja: maj 2012