Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej


Prezes Fundacji: Urszula Stawicka

tel. (+48) 693 36 66 55

fax

tel./fax

e-mail: famd@famd.pl

www: www.famd.pl


Fundacja Akademia Muzyki Dawnej w swoim programie nawiązuje do dziedzictwa europejskiej muzyki wieków minionych. Kontynuuje i rozwija dotychczasową działalność nurtu polskiego środowiska wykonawstwa muzyki dawnej. Bezpośrednim prekursorem Akademii jest działalność Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej Consortium Iagellonicum działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1993-2000. Fundacja została powołana do życia przez organistkę i klawesynistkę Urszulę Stawicką w 2008 roku.

Celem fundacji jest upowrzechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzglednieniem ziem Pomorza Zachodniego. Głównym zadaniem fundacji jest wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Jednym z głównych działań programowych Fundacji jest działalność edukacyjna, która odbywa się przy współpracy ze szczecińskimi szkołami muzycznymi I i II stopnia. Stale organizowane i prowadzone są warsztaty oraz kursy muzyczne pod opieką wybitnych pedagogów z całej Polski (między innymi profesor Elżbiety Stefańskiej, Antona Biruli, Leszka Rembowskiego, Tomasza Lisieckiego, Rafaela Przybyły). Fundacja współorganizuje przy tej okazji także koncerty prezentujące dawne instrumenty muzyczne. Dzięki staraniom Fundacji i popularyzacji nurtu wykonawstwa muzyki dawnej szkoły muzyczne w Szczecinie wzbogaciły się już o pierwsze instrumenty (kopie klawesynów włoskich Firmy Bizzi Clavicembali Italia) zakupione z myślą o wzbogaceniu oferty edukacyjnej.