Polmic - FB

orkiestra (O)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku


ul. Podleśna 2

15-227 Białystok

tel. (+48 85) 732 23 31

fax (+48 85) 732 73 43

tel./fax (+48 85) 741 67 09

www: www.opera.bialystok.pl


Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku od lat należy do najlepszych w Polsce, ciesząc cyklicznymi koncertami melomanów nie tylko w Białymstoku, ale też w najlepszych salach koncertowych w kraju i na świecie. Jej klasę potwierdzają też liczne nagrania płyt studyjnych i koncertowych. Regularnie, od ponad dziesięciu lat Orkiestra jest nominowana do nagrody muzycznej Fryderyk, a w 2012 roku Akademia Fonograficzna wyróżniła album Paderewski – Piano Concerto, Polish Fantasy „Fryderykiem” w kategorii „Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca”.

Początki Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają jeszcze 1954 roku, kiedy została powołana jako Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Białostoccy muzycy orkiestry nie mieli wówczas nawet własnej sali. Próby, koncerty odbywały się więc w większych salach zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. w Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Dopiero po dwudziestu latach działalności artystycznej orkiestra otrzymała status Filharmonii i przeniosła się do nowej, profesjonalnej sali koncertowej, która stała się doskonałą podstawą do dalszego rozwoju. Kolejny krok milowy czeka ją w sezonie artystycznym 2012/2013. Orkiestrę Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki czekają nowe wyzwania związane z przeniesieniem do nowego gmachu Opery przy ul. Odeskiej w Białymstoku i rozszerzeniem repertuaru o inne formy artystycznego i scenicznego wyrazu, jak opera, musical.

Orkiestra prezentuje bogaty repertuar - począwszy od wielkich kompozycji symfonicznych, po dzieła oratoryjne, kantaty, i muzykę kameralną.

Muzycy orkiestry symfonicznej współpracowali z tak sławnymi dyrygentami i solistami, jak: Jan Krenz, Jerzy Katlewicz, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Jacek Kaspszyk, Wojciech Michniewski, Tadeusz Strugała, Tadeusz Wojciechowski, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Józef Stompel, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Krystian Zimerman, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Światosław Richter, Garrick Ohlsson, Shlomo Mintz, Piotr Paleczny, Nelson Goerner, Kevin Kenner i inni.
Podczas koncertów monograficznych gościli w Białymstoku najwybitniejsi polscy kompozytorzy: Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Józef Świder, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar i Krzesimir Dębski.

Orkiestra bierze też udział w licznych projektach edukacyjnych, a od 1994 roku co cztery lata Opera i Filharmonia Podlaska organizuje przegląd młodych dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. Obecnie jest to jeden z ważniejszych konkursów dyrygenckich w Polsce, a od 2006 roku ma on już rangę konkursu międzynarodowego.

aktualizacja: sierpień 2012