Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Sztuki w Szczecinie


pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

tel. (+48 91) 887 66 78, 664 0

fax

tel./fax

www: www.akademiasztuki.eu


Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo-artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

Akademia Sztuki w Szczecinie utworzona została z dniem 1 września 2010 roku w miejsce Wydziału Edukacji Muzycznej szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (istniejącej od 1961 roku) oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dnia 23 września 2010 roku do nowej uczelni dołączył również Wydział Instrumentalny dotychczasowej Filii Akademii w Szczecinie.

Podstawowym kierunkiem działalności Akademii Sztuki w Szczecinie jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk muzycznych, plastycznych, teatralnych i mieszczących się w nich dyscyplin artystycznych oraz w zakresie nauk humanistycznych. W skład Akademii wchodzą trzy wydziały: Wydział Edukacji Muzycznej, Wydział Instrumentalny i Wydział Sztuk Wizualnych, na których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach - odpowiednio: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, architektura wnętrz i grafika. W roku akademickim 2013/2014 Akademia Sztuki w Szczecinie na Wydziale Edukacji Muzycznej uruchamia nowy kierunek – wokalistykę. Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się ponad 400 studentów.

Siedziba nowej szkoły to przede wszystkim historyczny gmach Pałacu pod Globusem w Szczecinie, przekazany przez marszałka województwa na potrzeby Akademii. Do dyspozycji uczelni pozostaje też gmach przy ulicy Grodzkiej (dawna Filia Akademii Muzycznej w Poznaniu) i ulicy Kolumba (dawna Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej).

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. W planach na najbliższe lata ma otwarcie kierunków związanych z teatrem (wiedza o teatrze, reżyseria światła, scenografia), znajdujących się na styku dziedzin (nowe media) i dotykających kwestii managementu kultury i muzyki rozrywkowej. Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych wykładowców znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.