Polmic - FB

organizacja (A)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Agencja Artystyczna Pro Musica Sp. z o.o.


ul. Cisowa 10

53-118 Wrocław

tel. (+48) 71 337 32 08

fax (+48) 71 783 70 68

tel./fax

e-mail: promusica@promusica.pl

www: www.promusica.pl


Agencja Artystyczna Pro Musica została założona w listopadzie 1988 roku. Głównym celem działalności Pro Musica jest upowszechnianie kultury wyższej, szczególnie muzyki klasycznej, w Polsce i zagranicą. Agencja prowadzi działalności w zakresie kultury i sztuki poprzez ich promocję, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych m. in. organizację warsztatów dla dyrygentów i śpiewaków.

Agencja Artystyczna Pro Musica zajmuje się realizacją spektakli operowych i koncertów, jak również spektakli teatralnych. Agencja rokrocznie organizuje kilka zagranicznych tournée koncertowych m. in. w Niemczech, Szwajcarii czy Chinach.