Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Forum Artis


ul. Cisowa 10

53-118 Wrocław

tel. (+48) 71 783 49 78

fax (+48) 71 783 70 68

tel./fax

e-mail: fundacja@forumartis.pl

www: www.forumartis.pl


Fundacja Forum Artis została powołana do życia w październiku 2009 roku przez maestro Marka Tracza. Jej głównym celem jest promocja młodych, utalentowanych artystów oraz upowszechnianie kultury wyższej.

Fundacja powołana jest dla prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji poprzez: popularyzację, upowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki, w tym również niszowej, awangardowej, niekomercyjnej, wspieranie i animowanie wszelkich inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych, tworzenie przestrzeni dla współpracy polskich twórców i artystów z artystami z innych krajów szczególnie w dziedzinie muzyki, promowanie młodych utalentowanych artystów w Polsce i za granicą, działania na rzecz promocji regionu Dolnego Śląska, w tym turystyki kulturowej, z uwzględnieniem jego historii i miejsca we wspólnej Europie.