Polmic - FB

zespół ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

441 Hz - Chór Kameralny


Gdańsk

tel. (+48) 508 068 020

fax

tel./fax

e-mail: kontakt@441hz.pl

www: www.441hz.pl


Chór Kameralny „441 Hz”  powstał w 2006 roku z inicjatywy studentów pasjonujących się muzyką chóralną oraz dyrygentki Anny Wilczewskiej, na potrzeby wykonywania nowopowstających kompozycji młodych twórców. W skład zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Chór specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej. W swoim repertuarze posiada kompozycje twórców XX i XXI wieku: m.in. A. Koszewski, C. Debussy, P. Hindemith, M. Schafer, K. Stockhausen, M. Kagel, P. Kostiainen,E. Whitacre. Mimo szczególnego upodobania do wykonawstwa repertuaru muzyki awangardowej, nie stroniąc od kompozycji sonorystycznych, aleatorycznych czy parateatralnych, Chór Kameralny „441 Hz” chętnie sięga po dzieła twórców dawniejszych epok, m.in.: Orlando di Lasso, W. Byrd, Wacław z Szamotuł, J.S. Bach i in.

Brał udział w międzynarodowych konkursach chóralnych, gdzie zdobywał najwyższe laury. Najważniejszym osiągnięciem konkursowym roku 2013 jest tytuł laureata I Miejsca i zdobycie Złotego Dyplomu na II Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym.

Zespół odbył tournee koncertowe do Włoch i Niemiec, a także organizował koncerty w Gdańsku w ramach wymiany artystycznej z chórami ze Szwecji i Czech. Na co dzień prowadzi aktywną działalność koncertową, promującą repertuar muzyki najnowszej, niejednokrotnie w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki oraz eksperymentami: wplatanie elementów choreografii, form parateatralnych, współdziałanie z muzyką elektroniczną orazkoncerty z udziałem rytmiczek.

Działalność Chóru Kameralnego „441 Hz”, blisko związana z Akademią Muzyczną w Gdańsku, owocuje projektami o charakterze dydaktycznym. Chór co roku bierze udział w koncertach dyplomowych studentów specjalności Dyrygentura Chóralna umożliwiając zdobycie młodym adeptom sztuki dyrygenckiej tytułu magistra. Nagranie koncertu dyplomowego Krzysztofa Zimmermanna, wówczas studenta kompozycji, zostało zawarte na płycie wydanej z okazji 60-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dzięki współpracy z gdańską uczelnią oraz Fundacją „Nova Arte” w marcu 2013 roku Chór był zespołem warsztatowym I Ogólnopolskich Seminarium i Warsztatów Współczesnej Muzyki Chóralnej, które prowadził prof. Bart Bouckaert z Konserwatorium Królewskiego w Brukseli (Belgia).

W 2012 roku została wydana płyta DVD w wykonaniu Chóru Kameralnego „441 Hz”, zawierająca kompozycje charakteryzujące się nowatorskim językiem muzycznym, zawierająca kompozycje twórców XX i XXI wieku z różnych obszarów kulturowych i rozległych stron świata.

Dyrygentem Chóru jest Anna Wilczewska, dwukrotna laureatka nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), nagrodzona Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011). Od roku 2008 jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 2013 roku otrzymała tytuł doktora w dyscyplinie dyrygentura.

aktualizacja: lipiec 2013