Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Bieszczady bez granic - Międzynarodowe Forum Pianistyczne


Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

tel. (+48) 13 464 03 44

fax (+49) 605 246 200

e-mail: fundacja@interpiano.pl

www: www.forum.interpiano.pl


  • Dyrektor Forum - Janusz Ostrowski

 

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” odbywa się corocznie i jest organizowane cyklicznie w okresie zimowym, na przełomie stycznia i lutego. Tematami przewodnimi poszczególnych edycji były: w 2010 roku – Chopin, w 2011 roku - Liszt, w 2012 - Beethoven, w 2013 – Mozart, a w 2014 roku – Bach. Dziesiąta edycja w 2015 roku będzie poświęcona motywowi „Chopin na klasycznie i na jazzowo”.
W Forum mogą brać udział młodzi muzycy, uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz koncertujący pianiści, niezależnie od wieku. Projekt wspiera wymianę doświadczeń i rozwój wiedzy z zakresu wykonawstwa muzyki fortepianowej między młodzieżą i uznanymi pedagogami, która jest niezwykle ważnym aspektem w rozwoju zawodowym i karierze pianisty. Podczas dziewięciu edycji Forum gościło tak wybitnych mistrzów jak, m.in. Andrzej Jasiński, Viera Nosina, Mikhail Voskresensky, Szábolcs Esztényi, Eugen Indjic, Katarzyna Popowa-Zydroń, Tatiana Shebanova, Waldemar Malicki, Kevin Kenner, Jarosław Drzewiecki, Stanisław Drzewiecki oraz Philippe Giusiano. Program MFP obejmuje część festiwalowo-koncertową oraz część edukacyjną, w ramach których odbywają się lekcje indywidualne i pokazowe z mistrzami oraz wykłady specjalistyczne z zaproszonymi gośćmi z całego świata w Sanockim Domu Kultury, recitale i koncerty symfoniczne, kursy tematyczne, konkursy pianistyczne „Złote Parnasy” i „Młody Wirtuoz”, wycieczki i spotkania z artystami ludowymi z udziałem etnografa, konsultacje medyczne i ćwiczenia rehabilitacyjne. Z każdą edycją Forum poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i zagadnienia, umożliwiające realizację indywidualnych zdolności, potrzeb i zainteresowań uczestników. Szeroka formuła, łącząca różne kierunki edukacji muzycznej sprawia, że jest to innowacyjne przedsięwzięcie, umożliwiające poszerzanie wiedzy o nurty niedostępne bądź traktowane pobieżnie w powszechnym toku nauczania muzyki. Wiedza o zdrowiu muzyka, właściwej postawie i sposobach rehabilitacji oraz cała sfera z pogranicza biznesu w kulturze jest ważną częścią składową wykładów. Poza aspektem edukacyjnym, Forum kładzie nacisk na zdobywanie doświadczenia i praktykę. Wyróżniający się uczestnicy są zapraszani do udziału w koncertach z orkiestrą w Polsce, Słowacji i na Ukrainie, które stawiają przed młodymi pianistami wysokie wymagania techniczne, wymagają dyscypliny i współpracy z dyrygentem i orkiestrą.
MFP jest wspierane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, władze Miasta, Gminy i Powiatu Sanoka, Instytutu Kultury Polskiej w Bratysławie i Kijowie, Instytutu Słowackiego w Polsce, oraz programy unijne. X Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”, nad którym Honorowy Patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, odbędzie się w dniach 31 stycznia – 7 lutego 2015 roku.
 
aktualizacja: grudzień 2014 (ab)