Polmic - FB

zespół (O)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie


ul. Małopolska 48

70-515 Szczecin

tel. (+48 91) 430 95 10

e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl

www: www.filharmonia.szczecin.pl


Orkiestra Symfoniczna szczecińskiej Filharmonii rozpoczęła działalność koncertową w 1948 roku. Pierwszymi dyrygentami i dyrektorami byli Józef Wiłkomirski (1955-1971) oraz Stefan Marczyk (1971-1990). W latach 1990-94 dyrektorem i kierownikiem artystycznym był Jarosław Lipke. W latach 1994-2006 funkcję dyrektora naczelnego pełniła Jadwiga Igiel-Sak, następnie do sierpnia 2012 Andrzej Oryl, natomiast dyrektorami artystycznymi byli: Józef Radwan (1994-96), Jerzy Salwarowski (1996-2003), Zygmunt Rychert (2003-2009) i Mykola Diadiura (2009-2012). 1 września 2012 stanowisko dyrektora szczecińskiej Filharmonii objęła Dorota Serwa, która w sezonie artystycznym 2012/2013 zaprosiła do współpracy jako pierwszego dyrygenta Michała Dworzyńskiego. W sezonie artystycznym 2013-2014 kierownictwo muzyczne w Filharmonii objęła Ewa Strusińska, pełniąc funkcję pierwszego dyrygenta Orkiestry Symfonicznej.

Orkiestra Państwowej Filharmonii (1953), później Państwowej Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza (1958), wreszcie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie (2006) od pierwszego koncertu dążyła do osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego, docenianego i uznanego również w krajach europejskich. Występowała w Belgii, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Bułgarii, b.Czechosłowacji, we Włoszech, na Festiwalu Flandryjskim, oraz w Holandii i we Francji. Wśród solistów, którzy koncertowali z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej znalazły się takie sławy, jak Krystian Zimerman, Rafał Blechacz, Emmanuel Ax, Halina Czerny-Stefańska, Lidia Grychtołówna, Witold Małcużyński, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Adam Makowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, Bartłomiej Nizioł, Stefania Toczyska, Ewa Podleś, Urszula Kryger, Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski, Edward Auer, Zahar Bron, Eugene Indjic, Kevin Kenner, Natalia Gutman, Maurizio Pollini czy Ivan Monighetti. Za pulpitem dyrygenckim stawali gościnnie m.in. Witold Rowicki, Genadij Rożdżestwienski, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Tomasz Bugaj, Jerzy Katlewicz, Marek Pijarowski, Tadeusz Strugała, Karol Teutsch, Andrzej Markowski, Kazimierz Kord i Jerzy Maksymiuk.

wrzesień 2013