Polmic - FB

orkiestra ()

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel. (+48) 71 310 05 00

www: www.amuz.wroc.pl


Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tworzą studenci studiów I stopnia oraz pierwszego roku studiów II stopnia, a praca w orkiestrze - obok indywidualnych zajęć w zakresie gry na instrumencie - jest jednym z najważniejszych obszarów kształcenia młodych instrumentalistów. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad zespołem sprawują władze Wydziału Instrumentalnego, powierzając kierownictwo orkiestry wybranym dyrygentom – pracownikom wrocławskiej Akademii Muzycznej. Od początku istnienia zespołu kierownictwo orkiestry sprawowali kolejno: doc. Marek Tracz, prof. Stanisław Lech, adiunkt z kw. II st. Mieczysław Gawroński; wykł. dr Wojciech Rodek, a od października 2006 funkcję kierownika artystycznego Akademickiej Orkiestry Symfonicznej pełni prof. dr hab. Alan Urbanek. Koncerty orkiestry prowadzą nie tylko dyrygenci związani z wrocławską uczelnią, ale także dyrygenci gościnni - zapraszani z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Wśród znakomitych dyrygentów współpracujących z zespołem wymienić należy Marka Pijarowskiego, Jacka Kaspszyka, Jerzego Maksymiuka, Tadeusza Strugałę i Kurta Masura.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna rokrocznie realizuje kilka dużych projektów, prezentując na różnych estradach muzycznych Wrocławia duże dzieła wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Od 2002 roku orkiestra stale współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, występując podczas uroczystości uniwersyteckich oraz podczas najbardziej uroczystych wydarzeń wrocławskiego środowiska akademickiego, takich jak np. Święto Nauki. Orkiestra uświetnia swoimi wykonaniami także uroczystości nadania doktoratów honoris causa na wrocławskich uczelniach, Dni Papieskie czy festiwale muzyczne. Orkiestra współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami. Oprócz wrocławskich artystów, nierzadko związanych z Akademią Muzyczną, jak Grzegorz Kurzyński, Włodzimierz Obidowicz, Grażyna Bożek-Wota, Agata Młynarska, Ewa Czermak, Bogdan Makal, Jarosław Pietrzak czy Urszula Marciniec-Mazur, z orkiestrą występowali także artyści gościnni: Józef Frakstein, Wiesław Ochman, Jadwiga Rappe, Krzysztof Szmyt oraz Stefania Toczyska.

W bogatym dorobku zespołu znajdują się największe dzieła światowej literatury muzycznej, w tym m.in.: V Symfonia c-moll oraz IX Symfonia d-moll Ludwiga van Beethovena, Stworzenie Świata Josepha Haydna, Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Symfonia c-moll Johannesa Brahmsa, Dzwony Sergieja Rachmaninowa, Carmina burana Carla Orffa, a także dzieła rodzimych twórców Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Missa pro Pace Wojciecha Kilara czy Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna jest nie tylko największą formacją muzyczną uczelni, lecz również jej swoistą "wizytówką". Zespół ten zdobywa coraz większą rzeszę wiernych słuchaczy, a jego szeroka działalność artystyczna rokrocznie zyskuje na znaczeniu w życiu muzycznym Wrocławia.

aktualizacja: październik 2014