Polmic - FB

zespół ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Schola Gregoriana Silesiensis


Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”
pl. Biskupa Nankiera 17

50-140 Wrocław

tel. (+48) 512 357 342

fax (+48 46) 861 32 72

e-mail: schola@ssgs.pl

www: www.ssgs.pl


Schola Gregoriana Silesiensis powstała w styczniu 2000 roku z inicjatywy Jana Andrzeja Dąbrowskiego. Przez pierwsze 2 lata zespół działał przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a w kwietniu 2002 roku członkowie Scholi powołali do życia Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”. W założeniach programowych zespołu znajduje się działalność liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem najstarszych źródeł muzyki kościelnej, szczególnie z terenu Dolnego Śląska. Do sukcesów artystycznych zespołu można zaliczyć m.in. wykonanie 9-godzinnego nabożeństwa Wigilii Narodzenia św. Jana Chrzciciela Patrona Wrocławia (2001), udział w międzynarodowym projekcie Codex Calixtinus (2001) transmitowanym przez Europejską Unię Radiową do wielu krajów Europy, wykonanie koncertu finałowego Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku oraz koncertu inauguracyjnego cyklu „Muzyka w Kulturze” w Poznaniu (2002). Artyści wystąpili również podczas festiwalu „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu, Forum Europejskiego Wrocław-Lviv we Lwowie oraz festiwalu „Voix et Route Romane” w Strasbourgu. W 2004 roku na zaproszenie Ojców Franciszkanów i Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego Schola Gregoriana Silesiensis wykonała Liturgię Wielkiego Czwartku podczas cyklu „Wielki Tydzień u Franciszkanów” w Poznaniu. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej zaśpiewała chorał wg Graduale Monasticum P.P. Klarysek z Krakowa (1257), w którym łacińskie śpiewy artyści opatrzyli polskimi tekstami zaczerpniętymi z Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Było to prawdopodobnie pierwsze w historii wykonanie pełnego formularza Mszy św. z chorałem gregoriańskim w języku narodowym.
Od 2001 roku zespół współpracuje ze Scholą Teatru Wiejskiego Węgajty, wraz z którą bierze udział w przedstawieniach dramatów liturgicznych Ludus Danielis, Ludus Paschalis i Ordo Stellae. Pod koniec 2004 roku ukazała się płyta In Agenda Defunctorum nagrana wspólnie z zespołem wokalnym Bornus Consort. Kolejne nagrania zespołu obejmują album Fulget in orbe dies - Oficjum rymowane o św. Jadwidze Śląskiej, zrealizowany ze Scholą Mulierum Silesiensis oraz płyty z polską muzyką sakralną XVII wieku (Missa Rorate i Completorium G.G.Gorczyckiego, uzupełnione chorałem jednogłosowym z Ksiąg Piotrkowskich)  i z chorałem sarmackim (Parvule pupule) w wykonaniu Scholi Gregoriana Silesiensis, Bornus Consort, Kwartetu Wokalnego „Tempus”, zespołu instrumentów dawnych Concerto Antemurale, zespołu Trombastic i Chóru Sarmackiego im. G.G.Gorczyckiego, zrealizowane pod kierownictwem Roberta Pożarskiego i wydane w serii DUX „Polish Early Music” (2013).

 
aktualizacja: kwiecień 2015 (ab)