organizacja ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne


ul. Szosa Chełmińska 224/226

87-100 Toruń

e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl

www: www.ptm.info.pl


Prezes: Magdalena Cynk-Mikołajewska


Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zostało powołane18 marca w 1921 roku na wniosek Konfraterni Artystów. Zawsze zajmowało się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, poszerzaniem oferty muzycznej w regionie oraz edukacją. Do jego najważniejszych zasług należy założenie Konserwatorium Muzycznego, obecnego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Wtedy było to wydarzeniem na miarę krajową - dzięki utworzeniu Konserwatorium Toruń urósł do roli ważnego ośrodka kultury muzycznej w kraju. PTM organizowało koncerty w Toruniu i w innych miastach Pomorza, na których wykonawcami byli wybitni muzycy. Przez wiele lat działała symfoniczna i kameralna orkiestra PTM, którą dyrygowali Adam Kuryłło, założyciel Towarzystwa i jego członek honorowy. Tradycją były koncerty uczniów i nauczycieli. Pierwszy taki koncert miał miejsce 8 maja 1921 roku. Po wojnie kontynuowano tradycje koncertowe, zwłaszcza międzyszkolne popisy. Towarzystwo jednak zawiesiło swoją działalność w 1998 roku.

Po 15-letniej przerwie w listopadzie 2012 roku powróciło do tradycji organizowania koncertów i działalności edukacyjnej. W Ośrodku UMK w Bachotku organizuje co roku warsztaty instrumentalne w ramach "Muzycznych Wakacji z Pasją" dla dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego. Zaproponowało też stały cykl "Koncertów Towarzyskich", których istotą i głównym celem jest kształtowanie muzycznej tożsamości melomanów i muzyków w oparciu o związek z regionem, tradycją i twórczością współczesną. Towarzystwo jest ponadto organizatorem letniego festiwalu "Tour de Carillon", z udziałem mobilnego carillonu, dzięki któremu promuje kulturę wysoką zwłaszcza w małych miastach i gminach regionu. Współorganizuje wiele innych wydarzeń kulturalnych oraz konkursów m. in. Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Toruń – 2016.

aktualizacja: lipiec 2015 (ai)