Polmic - FB

zespół ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Silva Rerum arte


Gdańsk

e-mail: silva.rerum.pl@gmail.com

www: facebook.com/SilvaRerum.arte.and.fund


  • Maja Miro-Wiśniewska – traverso
  • Danuta Zawada – skrzypce barokowe
  • Małgorzata Skotnicka – klawesyn
  • Agnieszka Oszańca – wiolonczela barokowa


SILVA RERUM arte to zespół instrumentów historycznych, który powstał w Gdańsku w 2010 r. z inicjatywy absolwentek Akademii Muzycznej w Krakowie, Konserwatorium w Amsterdamie oraz Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. Jego nazwa wywodzi się ze staropolskiej tradycji prowadzenia kronik rodzinnych Silva Rerum („Las Rzeczy”). Zespołowi przyświeca idea ukazania piękna i różnorodności języka muzyki XVII i XVIII w. przez jej wykonanie w formie koncertów tematycznych i przedsięwzięć edukacyjnych.
W repertuarze zespołu znajduje się europejska muzyka kameralna i orkiestrowa kompozytorów epoki baroku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. SILVA RERUM arte wykonuje również oryginalne kompozycje współczesne przeznaczone na instrumenty historyczne, w tym utwory pisane specjalnie dla zespołu. Na jego zamówienie w 2014 r. powstała kompozycja Katarzyny Szwed Nowe Anioły na instrumenty historyczne i przestrzeń Bazyliki Mariackiej. Natomiast w 2015 r. kompozytorka Agnieszka Stulgińska stworzyła dla zespołu utwór Prześwity. Te dziela zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Zespół występuje na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, takich jak Festiwal SEVIQC Šentrupert (Lemberg i Grad, Słowenia), Festiwal BAROKNÍCH UMĚNÍ (Český Krumlov, Czechy), Festiwal C3 (Berlin, Essen, Niemcy), Festiwal Cichej Muzyki (Toruń), Festiwal Europa +/1700 (Gdańsk), Festiwal „Haendel na Kresach” (Chełm). W ramach działalności Fundacji SILVA RERUM muzycy zespołu organizują wydarzenia promujące wykonawstwo historyczne, między innymi Festiwal CAPPELLA ANGELICA - Muzyka Aniołów Mariackich, który powstaje przy współpracy z Miastem Gdańsk. Od 2015 r. dzięki współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zespół organizuje dla dziecięcej publiczności cykl edukacyjny „Mała Szkoła Dawnej Sztuki".
W 2012 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu 7 Ptaków (Soliton), współfinansowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. 
 
aktualizacja: grudzień 2015 (wa)