Polmic - FB

wydawca ()

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Chopin University Press


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina


ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

tel. 22 827 72 41 wewn. 309

e-mail: wydawnictwa@chopin.edu.pl

www: www.chopinuniversitypress.pl


redaktor naczelny:
dr Stanisław Czopowicz
pokój 410, tel. 22 827 72 41 wewn. 315, e-mail: st.czopowicz@chopin.edu.pl

kierownik działu:
mgr Anna Krzysztofik
pokój 400, tel. 22 827 72 41 wewn. 309, e-mail: wydawnictwa@chopin.edu.pl

płyty CD, czasopisma (serie wydawnicze):
mgr Emilia Dudkiewicz
pokój 400, tel. 22 827 72 41 wewn. 307, e-mail: emiliad@chopin.edu.pl ; chopinup@chopin.edu.pl

nuty:
mgr Łukasz Farcinkiewicz
pokój 400, tel.: 22 827 72 41 w. 308, e-mail: farcinkiewicz@chopin.edu.pl

księgarnia:
www.efryderyk.pl

 

Chopin University Press (do 2016 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jest wydawnictwem naukowym, prezentującym dorobek Uniwersytetu oraz wyniki naukowo-badawczych dociekań i twórczych kreacji artystycznych. Wydawane są podręczniki, monografie, prace zbiorowe, serie tematyczne (ewoluujące w kierunku czasopism naukowych), a także nuty i fonogramy (płyty CD i DVD) skoncentrowane wokół rejestrowania i upowszechniania najbardziej wartościowych zjawisk i obszarów poszukiwań artystycznych, nietuzinkowych interpretacji wykonawczych oraz prezentacji cennych zabytków muzycznych. Priorytetowo traktowane są propozycje eksponujące rodzimą twórczość – zarówno nowo powstającą, jak i zapomnianą. Rocznie ukazuje się kilkanaście tytułów.

W sferze zagadnień naukowo-badawczych znajdują się: edukacja muzyczna w Polsce; dzieła kompozytorów i wykonawców muzyki dawnej i współczesnej; recepcja i percepcja muzyki; percepcja barwy, wysokości i głośności dźwięku; pamięć słuchowa; analiza głosu ludzkiego i narządu oddechowego; psychometria i psychodiagnostyka muzyczna; nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku; rozwój zawodowy nauczycieli muzyki; rozwój muzyczny człowieka w skali całego życia.

W systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych prowadzone są prace podstawowe i aplikacyjne ukierunkowane na potrzeby szkolnictwa muzycznego, kultury i gospodarki kraju z następujących dyscyplin: nauki o sztukach pięknych, psychologia, pedagogika, nauki medyczne, inżynieria i ochrona środowiska, socjologia i filozofia. Interdyscyplinarne zespoły badawcze składają się z muzyków, muzykologów, plastyków, psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjologów, fizyków, inżynierów i informatyków. Efekty ich pracy z pogranicza nauki, techniki i sztuki, spotykają się z zainteresowaniem licznych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.