Polmic - FB

instytut kultury ()

F I M N

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)


ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

tel. + 48 22 380 49 00

e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

www: www.fina.gov.pl


Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA prowadzi działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą. Instytucja jest koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).

Nowo utworzona instytucja kontynuuje dotychczasową działalność połączonych podmiotów. FINA działa w sieci i poza nią. Swoje nieustannie powiększające się zasoby publikuje w Internecie. Poprzez serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury. Wszystkie archiwizowane przez FINA zbiory – ponad 15 000 materiałów – można przeglądać w stacjonarnym Archiwum FINA w siedzibie Instytutu. W serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe prezentuje materiały zdigitalizowane i zrekonstruowane cyfrowo. W ramach projektu Nitrofilm poddała konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji najcenniejszą część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych.

FINA jest wydawcą Dwutygodnik.com, internetowego pisma o kulturze, które na bieżąco relacjonuje i opiniuje życie kulturalne i społeczne w kraju i za granicą, oraz serwisów edukacyjnych: Muzykoteka Szkolna – stymulującego zainteresowanie muzyką wśród dzieci i młodzieży; Filmoteka Szkolna – nauczającego młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową; Akademia Polskiego Filmu – będącego ogólnopolskim programem edukacyjnym, upowszechniającym wiedzę o historii polskiego kina oraz Skrytykuj.pl – zachęcającego do świadomej dyskusji o kinie wśród młodzieży.

Działalność internetową dopełniają wydarzenia odbywające się stacjonarnie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, m.in. projekcje filmowe, wystawy, debaty, warsztaty, seminaria i konferencje, zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów sztuki audiowizualnej, oraz w Kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej przy ul. Narbutta 50a – w wyjątkowym miejscu, w którym nadal odbywają się projekcje z taśmy 35 mm.

Minister kultury prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora FINA Dariusza Wieromiejczyka.

aktualizacja: grudzień 2017 (wa)