Polmic - FB

organizacja ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej


Warszawa

e-mail: analizamuzycznapl@gmail.com

www: http://ptam.zkp.org.pl/


Celem PTAM jest integracja środowiska muzykologów, teoretyków, kompozytorów i wykonawców wokół szeroko pojętego rozumienia i naukowej interpretacji muzyki. Prezesem organizacji, założonej w 2015 roku, jest prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek. Jego siedziba znajduje się w Kamionce.

Członkowie Towarzystwa wywodzą się zarówno z Akademii Muzycznych, jak i z Instytutów Muzykologii z całej Polski. W swoich działaniach PTAM ukazuje historyczne i aktualne dokonania polskich badaczy w zakresie analizy muzycznej, m.in. sonologię, teorie formy muzycznej, struktur muzycznych, harmonii, stosowanie metod informatycznych. Osiągnięcia te przedstawiane są w trakcie organizowanych przez Towarzystwo prezentacji, szkoleń, warsztatów analitycznych, sympozjów i konferencji.

aktualizacja: 2021 (wa)