Polmic - FB

zespół ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

O'Bows QuartetO'Bows Quartet tworzą oboistka Magdalena Maniewska, skrzypaczka Alisa Kopac, altowiolistka Joanna Kravchenko oraz wiolonczelistka Weronika Kulpa – artystki związane z Operą Bałtycką, Filharmonią Bałtycką i Akademią Muzyczną w Gdańsku.

Zespół powstał w 2018 roku ze wspólnej pasji do muzyki kameralnej, a także z potrzeby wszechstronnego rozwoju artystycznego. Od momentu założenia prowadzi ożywioną działalność koncertową i popularyzatorską, prezentując szeroki wachlarz repertuaru.

W centrum zainteresowań artystycznych O'Bows Quartet znajduje się literatura XX i XXI w. Zespół często wykonuje stanowiącą niezwykle bogate źródło repertuaru XX-wieczną twórczość kompozytorów brytyjskich, na gruncie której gatunek kwartetu obojowego zyskał szczególną popularność. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory okresu klasycznego.

Istotnym aspektem działalności Kwartetu jest próba wskrzeszenia oraz upowszechnianie zapomnianych, rzadko wykonywanych XX-wiecznych dzieł autorstwa polskich kompozytorów. Poprzez współpracę zarówno z rodzimymi, jak i zagranicznymi kompozytorami O’Bows Quartet dąży również do wzbogacenia literatury na kwartet obojowy o nowe pozycje.

aktualizacja : 2021 (wa)