Polmic - FB

organizacja ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Pro Artis w Sanoku


ul. Kościuszki 34/11

38-500 Sanok

tel. +48 796 903 611

e-mail: proartis.sanok@gmail.com

www: www.pro-artis.pl


Stowarzyszenie Pro Artis zostało powołane do istnienia we wrześniu 2017 roku. Naczelnym celem organizacji jest propagowanie kultury i sztuki poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Największymi osiągnięciami są doceniane w Polsce i za granicą przedsięwzięcia oraz wieloletnie projekty Stowarzyszenia. Do największych z nich należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Ogólnopolski Konkurs Organowy, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej, festiwale i eventy artystyczne oraz szereg projektów szkoleniowych i pomocowych dedykowanych osobom dorosłym i seniorom.

W 2022 roku Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów" w kategorii: Kultura i tożsamość narodowa.

aktualizacja: 2022 (wa)