Polmic - FB

prasa (G)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Gama. Gazeta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


Plac 1 Maja 2

50-043 Wrocław

tel. (+ 48 71) 355 90 56

fax (+48 71) 355 55 43

tel./fax (+ 48 71) 355 28 49

e-mail: info@amuz.wroc.pl

www: lira.amuz.wroc.pl/gama.html


Pismo powstało w roku 1998 z inicjatywy ówczesnego rektora, prof. Jerzego Mrozika. Tytuł - Gazeta Akademii Muzycznej (pomysł rodzinny dr Joanny Subel) - odzwierciedla intencję, by czasopismo dawało pełny obraz tego, co w uczelni się dzieje i co stanowi jej żywotne problemy. Pierwszy numer GAMy ukazał się w kwietniu 1999 roku. Wydawcą jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tytuł wychodzi nieregularnie, kilka razy w roku, w języku polskim.
Informuje o działalności Uczelni oraz o aktywności osób związanych z Akademią: wykładowców i studentów. Relacjonuje własne przedsięwzięcia Akademii - m.in. liczne koncerty i konkursy, a także wiele innych wydarzeń, w których wykładowcy lub studenci brali udział. Informuje o pracy władz Uczelni, zmianach organizacyjnych, o pracy samorządu studenckiego, o nagrodach, sukcesach naukowych i artystycznych, jubileuszach. Pisze o sprawach ważnych dla życia muzycznego Wrocławia. Zamieszcza artykuły na temat dydaktyki oraz sytuacji uczelni artystycznych w Polsce.