Polmic - FB

prasa (K)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Kamerton. Pismo muzyczno-literackie


ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów

tel. (+48 17) 853 52 57

fax (+48) 606 36 28 65

tel./fax (+48 17) 853 5250

e-mail: and.szypula@gmail.com

www: www.wdk.rz.pl


Pismo powstało w 1990 roku, pierwotnie jako Pismo Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej nad Wisłokiem. Obecnie wydawcą jest Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne. Tytuł wychodzi jako kwartalnik, w języku polskim.
Prezentuje życie kulturalne regionu: zamieszcza artykuły na temat festiwali, konferencji i innych przedsięwzięć związanych z muzyką, historii i działalności ważniejszych lokalnych instytucji muzycznych. Ponadto prezentuje sylwetki osób związanych z kulturą i wydarzenia ważne dla życia muzycznego całego kraju oraz artykuły na temat historii muzyki o znaczeniu szerszym niż lokalne, m.in. w ostatnich latach opublikowano liczne teksty (w tym listy) Zygmunta Mycielskiego.