Polmic - FB

prasa (M)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Monochord. De musica acta, studia et commentarii


Os. Jagiellońskie 4/31

61-224 Poznań

tel. (+48 61) 877 44 52

fax (+48 61) 833 34 44

e-mail: mailbox@monochord.media.pl

www: www.monochord.media.pl


Pismo powstało w roku 1993; od początku istnienia wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Wychodzi nieregularnie; głównym językiem jest polski, ale niektóre artykuły zamieszczane są w wersjach obcojęzycznych.
Publikuje artykuły na temat teorii muzyki oraz związku nauk o muzyce z innymi dziedzinami wiedzy (m.in. fizyką, matematyką, semiotyką, lingwistyką, psychologią, antropologią) oraz innymi dziedzinami sztuki. Na stronie internetowej (prezentowanej w języku angielskim) można znaleźć m.in. informacje o wydanych numerach i autorach zamieszczonych tam artykułów, a także linki do ważnych zagranicznych bibliotek i katalogów dostępnych w Internecie. Pismo publikuje też przegląd czasopism muzycznych, polskich i zagranicznych.