Polmic - FB

prasa (M)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk


Zakład Historii Muzyki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28

00-238 Warszawa

tel. (+48 22) 504 82 38

fax (+48 22) 831 31 49

e-mail: muzyka.kwartalnik@ispan.pl

www: www.ispan.pl/muzyka


Pismo powstało w roku 1956; pierwotnie wydawcą był Państwowy Instytut Sztuki. Obecnie tytuł jest wydawany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wychodzi jako kwartalnik, Głównym językiem pisma jest polski, ale niektóre artykuły zamieszczane są w wersjach obcojęzycznych; do tekstów polskich dołączane są streszczenia w języku angielskim.
Publikuje artykuły na temat historii i teorii muzyki; większość - to teksty polskich autorów na tematy związane z polską muzyką. Ponadto - informacje o badaniach źródłowych, relacje z konferencji, recenzje wydanych ostatnio prac muzykologicznych. Oprócz rozbudowanych artykułów obecne są tu znacznie krótsze komunikaty prezentujące zwięźle wybrany problem. Pismo zamieszcza też informacje praktyczne, np. o studiach w zakresie muzykologii i teorii muzyki (1/2001) czy kroniki wydarzeń. Każdy numer zawiera krótkie notki o autorach zamieszczonych w nim artykułów. Niektóre numery koncentrują się na wybranym temacie (od roku 1997 są to zawsze dwa numery w roku), i tak np. w 1995 r. ukazał się numer poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu, w 1996 r. - Józefowi Kofflerowi, w roku 1998 - Iannisowi Xenakisowi, w roku 1999 - Karolowi Rathausowi. Na stronie internetowej dostępny jest m.in. spis treści ostatnich roczników. Od roku 1998 „Muzyka" współpracuje z ”Polish Music Journal” - półrocznikiem internetowym redagowanym przez Marię Annę Harley w Polish Music Reference Center, przy University of Southern California w Los Angeles. Dzięki tej współpracy w ”Polish Music Journal” zamieszczane są - w języku angielskim - najciekawsze teksty publikowane wcześniej w „Muzyce”.