Polmic - FB

prasa (P)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Polish Culture


ul. Daniłowiczowska 18/5a

00-093 Warszawa

tel. (+ 48 22) 828 67 63

fax (+ 48 22) 828 37 35

e-mail: zakrbis@poczta.onet.pl


Pismo powstało w roku 1997. Jego wydawcąod początku jest Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Pismo ukazuje się jako kwartalnik. Wydawane jest dwujęzycznie: wszystkie teksty drukowane są w języku polskim i angielskim.
Informuje o ważnych wydarzeniach w życiu kulturalnym kraju: związanych z muzyką poważną i rozrywkową, teatrem, filmem, literaturą i sztukami plastycznymi. Opisuje przedsięwzięcia kulturalne, prezentuje sylwetki osób, omawia wybrane książki i płyty. Zamieszcza artykuły poruszające tematy ważkie dla kultury.