Polmic - FB

prasa (R)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Ruch Muzyczny


Al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

tel. (+48 22) 608 28 70

fax (+48 22) 608 28 71

tel./fax (+48 22) 608 28 72

e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl; redakcja@ruchmuzyczny.pl

www: www.ruchmuzyczny.art.pl


"Ruch Muzyczny" - polskie czasopismo muzyczne. Poświęcone muzyce poważnej wszystkich epok. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej.

Ukazało się po raz pierwszy w XIX wieku (1857-1861) w Warszawie pod redakcją Józefa Sikorskiego, a po raz drugi w XX wieku, najpierw w Krakowie, a następnie w Warszawie. Tuż po wojenie, 1 października 1945 roku pismo zaczęło wychodzić w Krakowie jako głos Związku Zawodowego Muzyków RP, a jego wydawcą było Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W zespole redakcji zasiadali wówczas: Bronisław Rutkowski (redaktor naczelny), Jerzy Broszkiewicz, Roman Haubenstock-Ramati, Stefania Łobaczewska i Zygmunt Mycielski. Pisali m.in.: Ludwik Erhardt, Nelly Gorska, Stefan Kisielewski, Lucjan Kydryński, Bohdan Pilarski, Adam Rieger, Bogusław Schaeffer, Mieczysław Tomaszewski i Janusz Wilczek. "Ruch Muzyczny" wychodził do roku 1949, a wznowiony został - ponownie w Krakowie, pod auspicjami PWM, 1 maja 1957 roku. Wydawany był do września 1959 roku. W 1960 roku pismo zostało reaktywowane w Warszawie. Jego współredaktorem był Mieczysław Tomaszewski - muzykolog i wydawca, związany z PWM. W latach 1959-1968 pismo prowadził Zygmunt Mycielski, w latach 1971-2008 redaktorem naczelnym był Ludwik Erhardt, a od roku 2008 do 2013 - Olgierd Pisarenko. Od 2013 roku redaktorem naczelnym jest Tomasz Cyz.

Do marca 2010 roku "Ruch Muzyczny" wydawała Biblioteka Narodowa, od kwietnia 2010 jest wydawany przez Instytut Książki. Do września 2013 roku "Ruch Muzyczny" wychodził jako dwutygodnik. W październiku 2013 roku zmieniono formułę pisma na miesięcznik.

Pismo ma charakter popularnonaukowy. Jest skierowane do osób zawodowo związanych z muzyką i melomanów. Stałymi działami dwutygodnika są: Ad libitum (aktualności - przegląd bieżących wydarzeń i ciekawostki ze świata muzycznego), Punkt i Kontra (dwa tematy główne numeru, którym poświęcone są artykuły i rozmowy), Rozmowa numeru (duży wywiad), Przetworzenia (czyli relacje z koncertów, festiwali, spektakli operowych i tanecznych oraz recenzje książek i płyt), Wariacje (portrety kompozytorów i muzyka w szerokim kontekście, np. nawiązania do filmu) oraz Felietony (stałe i gościnne). Od numeru 2/2014 do miesięcznika dołączana jest bezpłatna wkładka – kalendarz koncertowo-operowy.

Na stronie internetowej www.ruchmuzyczny.art.pl można znaleźć informacje o zawartości wydanych numerów, a także przeczytać wybrane artykuły.

aktualizacja: marzec 2014 (ai)