Polmic - FB

prasa (W)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Wychowanie Muzyczne w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli


Aleja Kraśnicka 2a

20-718 Lublin

tel. (+ 48 81) 747 19 36

fax (+48 81) 533 51 72

tel./fax

e-mail: redakcja@wychmuz.pl

www: www.wychmuz.pl


Pismo powstało w roku 1957, pierwotnie jako „Śpiew w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli. Organ Ministerstwa Oświaty”. Jego wydawcą były Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Tytuł „Wychowanie Muzyczne w Szkole” przyjęto w roku 1967. Od drugiego półrocza roku 2000 pismo jest wydawane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukazuje się 5 numerów w roku, w języku polskim.

Pismo jest poświęcone problematyce edukacji: zamieszcza artykuły na temat metod nauczania, informacje i relacje z wydarzeń, recenzje książek i płyt. Zamieszcza teksty o kulturze muzycznej, refleksje na temat sytuacji nauczania muzyki w szkole i informacje o działalności instytucji związanych z dydaktyką, o festiwalach i konkursach dla dzieci i młodzieży. Do każdego numeru dołączone są nuty - materiały do wykorzystania dla nauczycieli.

Na stronie internetowej www.wychmuz.pl/bibliografia/index.php dostępna jest kompletna bibliografia pisma. Zawiera ona cały skatalogowany dorobek periodyku – opisy ponad 3500 artykułów jakie ukazały sią od 1957 roku. Daje ona możliwość wyszukiwania online literatury na określone, zadane w poleceniu tematy (zakładka - wyszukiwanie zaawansowane). Bazę przeszukiwać można również według autorów artykułów, numerów czasopisma, jego działów oraz gatunków zamieszczanych tekstów. Całość bibliografii (w wyszukiwaniu zaawansowanym) można też podzielić na sześć okresów wydawania czasopisma: lata 1957–1966; 1967–1976; 1977–1989; 1990–1999; 2000–2006; 2007–2012.