Polmic - FB

prasa (Ż)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Życie Muzyczne. Miesięcznik Polskiego Związku Chórów i Orkiestr


ul. Nowy Świat 30, piętro III

00-373 Warszawa

tel. (+48 22) 826 51 70

e-mail: pzchio@polbox.com

www: strony2.wp.pl/wp/brtu/pzchio.html


Pismo powstało w 1948 roku, pierwotnie jako „Życie Śpiewacze - Organ Rady Naczelnej Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych”. Tytuł „Życie Muzyczne” przyjęto w roku 1974, a wydawcą czasopisma został - i jest do dzisiaj - Polski Związek Chórów i Orkiestr. Pismo wydawane jest w języku polskim.
Zamieszcza informacje o działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz o życiu muzycznym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności amatorskich chórów i orkiestr w całym kraju. Pismo poświęca sporo uwagi problemom edukacji. Dodatkiem do numeru są zawsze nuty - propozycje repertuarowe dla zespołów. Kilka końcowych stron zajmują recenzje książek o muzyce i płyt.