Polmic - FB

biblioteka (B)

A B D G I L M N S W Z

Biblioteka Jagiellońska - Oddział Zbiorów Muzycznych


ul. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

tel. (+48 12) 633 98 60

fax (+48 12) 633 63 77 w.2387

tel./fax (+48 12) 633 09 03

e-mail: ujbj@if.uj.edu.pl

www: www.bj.uj.edu.pl


Biblioteka Jagiellońska została założona w roku 1364, w 1869 r. wydzielono Dział Nut, a w roku 1958 powstał Oddział Zbiorów Muzycznych. Gromadzi rękopisy i druki muzyczne (część zbiorów przechowywana jest w Oddziale Rękopisów i w Oddziale Starych Druków), nagrania i dokumenty życia muzycznego (częściowo włączone do zbiorów ogólnych Biblioteki). Posiada księgozbiór podręczny; pozostałe książki muzyczne stanowią część ogólnego księgozbioru, a czasopisma - ogólnego zbioru czasopism Biblioteki Jagiellońskiej. Muzykalia są również przechowywane w Oddziale Zbiorów Graficznych i w Oddziale Mikrografii. W Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane są kolekcje pochodzące z innych bibliotek: Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, Konserwatorium Krakowskiego oraz - niezwykle cenne, ważne dla historii muzyki europejskiej - Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wśród materiałów pochodzących z Berlina są starodruki i rękopisy muzyczne, m.in. autografy Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena.
Zbiory są udostępniane przede wszystkim osobom prowadzącym badania naukowe, studentom muzykologii, również - innym zainteresowanym. Zbiory muzyczne dostępne są na miejscu; tylko w sytuacjach szczególnych mogą być wypożyczane instytucjom krajowym. Za pośrednictwem Pracowni Fototechnicznej w Bibliotece Jagiellońskiej można uzyskać kopie materiałów.