Polmic - FB

biblioteka (M)

A B D G I L M N S W Z

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Stawisko


ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

tel. (+48 22) 758 93 63

fax (+48 22) 729 14 21

www: www.pruszkow.cavern.pl/gminy/podkowa_lesna/muzeum/mz01_muzeum.html


Muzeum powstało w 1984 r. (jego organizacja trwała od roku 1980 i stanowiła realizację testamentu pisarza); mieści się w domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, w którym mieszkali oboje ponad 50 lat. Oryginalne wnętrza oraz wyposażenie, księgozbiór i archiwum pisarza zostały zachowane. Zbiory zawierają liczne muzykalia, które nie są organizacyjnie wydzielone. Są to m.in. partytury młodzieńczych kompozycji Jarosława Iwaszkiewicza, rękopisy książek pisarza o Fryderyku Chopinie, Janie Sebastianie Bachu i Karolu Szymanowskim, korespondencja (z Nadią Boulanger, Apolinarym Szelutą, Grzegorzem Fitelbergiem, Szymonem Laksem, Aleksandrem Tansmanem i Zygmuntem Mycielskim), rękopisy kompozycji Zygmunta Mycielskiego i Eugeniusza Morawskiego, partytury utworów z XIX i z I połowy XX wieku, książki o muzyce, programy koncertów, nagrania na płytach analogowych (głównie utwory Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina oraz niemieckich romantyków). W skład zbiorów wchodzi kolekcja Hansa Effenbergera-Śliwińskiego, która od roku 1940 była własnością Jarosława Iwaszkiewicza.

Poza prezentacją na stałych i czasowych wystawach zbiory są udostępniane osobom prowadzącym badania naukowe. Materiały nie są wypożyczane. Istnieje możliwość uzyskania kopii.