Polmic - FB

chór (C)

A B C E F G H I K L M O P R S T V W Z

Chór Polskiego Radia


Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris, ul. Oleandry 2

30-063 Kraków

tel. (+48) 606 722 378

fax (+48) 12 292 76 19

e-mail: kontakt@fundacjasonoris.org

www: www.fundacjasonoris.org


Chórmistrz: Maria Piotrowska-Bogalecka

Chór Polskiego Radia założony został przez Jerzego Gerta w październiku 1948 roku. Od ponad 65 lat swojej działalności zespół wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne, dzieła reprezentujące różnoimienne style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Poza działalnością koncertową Chór Polskiego Radia dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.

Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych, współczesnych kompozytorów polskich, między innymi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara. Zespół brał udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą, prezentując się w ostatnim czasie podczas takich wydarzeń, jak "Wratislavia Cantans", Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Festiwal Prawykonań Katowice, "Warszawska Jesień", "Poznańska Wiosna Muzyczna", Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal "Misteria Paschalia", Festiwal "Sacrum Profanum", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater", Festiwal Muzyki K. Pendereckiego Münster, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini Opera Festival, Settimana di Montreale, Sounds New Festival, Festiwal Europalia 2001 Bruksela, Edinburgh International Festival. Ostatnie lata działalności to także liczne tournée koncertowe za granicą, z których należy wymienić wykonanie Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Mszę c-moll W. A. Mozarta, Stabat Mater F. Schuberta pod dyrekcją Avi Ostrowskiego w Izraelu, tournée po Korei Południowej, wykonanie Pasji według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora w Anglii w ramach obchodów Roku Polskiego czy też wykonanie opery Król Roger K. Szymanowskiego w Théâtre de la Monnaie w Brukseli z okazji inauguracji prezydencji polskiej w Parlamencie Europejskim. Chór Polskiego Radia współpracuje stale z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową i innymi czołowymi orkiestrami w Polsce.

Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. W październiku 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris, na mocy której marka Chóru Polskiego Radia - jej kontynuacja oraz dalszy rozwój - powierzone zostały Fundacji. Zarząd Polskiego Radia S.A. zapewnił Chórowi Polskiego Radia długookresowe wsparcie na rzecz realizowania misji radia publicznego w zakresie kultywowania i upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kontekście dziedzictwa światowego.

aktualizacja: 2018 (ac)