Polmic - FB

orkiestra (T)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Toruńska Orkiestra Symfoniczna


Aleja Solidarności 1-3

87-100 Toruń

tel. (+48 56) 622 69 57

fax (+48 56) 622 88 05

tel./fax

e-mail: sekretariat@tos.art.pl

www: www.tos.art.pl


  • Dyrektor naczelny: Przemysław Kempiński  
  • Zastępca dyrektora ds. artystycznych: Dainius Pavilionis
  • Pierwszy gościnny dyrygent: Adam Banaszak

 

Założona jako Toruńska Orkiestra Kameralna w sezonie artystycznym 1978/79, w roku 1990 przeszła pod zarząd Miasta Toruń. W lutym 2006 roku zmieniła nazwę na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Utrzymywana jest przez Miasto Toruń i jemu zawdzięcza dynamiczny rozwój. Wpisała się mocno w kulturalny krajobraz miasta poprzez organizowanie koncertów dla mieszkańców Torunia i sławiąc jego imię na licznych tournée krajowych i zagranicznych.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna w ciągu swej 39-letniej działalności dała około dwóch i pół tysięcy koncertów we wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa), w tym na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może się również poszczycić miesięcznym tournée w Chinach oraz uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pamplonie. W 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli.

Istotnym wydarzeniem w historii Toruńskiej Orkiestry jest organizacja (od 1997) Międzynarodowego Letniego Festiwalu „Toruń – Muzyka i Architektura”. Ideą Festiwalu jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe organizowane są organizowane są od końca czerwca do początku września.

Od 2013 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest również organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego, który odbywa się co trzy lata w nowej siedzibie orkiestry (od 2015) – Centrum Kulturowo-Kongresowym Jordanki. W skład jury konkursu wchodzą najwybitniejsi artyści z całego świata. W 2019 r. przewodniczącym jury był prof. Ilya Kaler (USA).

Z Orkiestrą współpracowali najlepsi dyrygenci, m.in.: Tomasz Bugaj, Mirosław Jacek Błaszczyk, Juozas Domarkas, Krzysztof Missona, Marek Pijarowski, Zygmunt Rychert, Jerzy SalwarowskiJerzy Swoboda, Karol Stryja i Tadeusz Wojciechowski oraz wybitni soliści-instrumentaliści, m. in. Andrzej Bauer, Rafał Blechacz, Vadim Brodski, Kaja Danczowska, Łukasz Długosz, Eugen Indjic, Jakub JakowiczKrzysztof Jakowicz, Marina Jaszwili, Kevin Kenner, Konstanty Andrzej Kulka, Waldemar Malicki, Ivan Monighetti, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Piotr PławnerEwa Pobłocka, Bernard Ringeissen, Tatiana Szebanowa, Wanda Wiłkomirska oraz wokaliści, m.in. Bożena Harasimowicz, Andrzej Hiolski, Iwona Hossa, Urszula Kryger, Jadwiga Rappe, Katarzyna Suska, Stefania Toczyska, Elżbieta Towarnicka, Andrzej Hiolski, Piotr Kusiewicz, Jerzy Mechliński, Adam Zdunikowski oraz chóry, w tym rówieśnik orkiestry Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W lipcu 2010 roku zespół Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej towarzyszył Jose Carrerasowi podczas jego występu na toruńskiej Motoarenie.

Orkiestra brała udział w licznych festiwalach krajowych i europejskich, ma na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Radia Suisse Romande. W 1996 roku, jeszcze jako Toruńska Orkiestra Kameralna, nagrała pod kierunkiem Jerzego Salwarowskiego CD Słynne miniatury klasyczne, natomiast rok później – płytę monograficzną z muzyką F. Mendelssohna-Bartholdy’ego. Również w 1997 roku, w Soroe w Danii, pod kierunkiem Knuda Vada Orkiestra nagrała płytę z Wielką Mszą c-moll KV 427 W. A. Mozarta. W roku 1999, również w Soroe, Orkiestra dokonała kolejnego nagrania utworów W. A. Mozarta: Requiem d-moll KV 626, Ave verum corpus KV 618 oraz Laudate Dominum KV 339. W roku 2001 w Soroe, wspólnie z Chórem Soranus i Akademickim Chórem z Kopenhagi oraz solistami: Ann Petersen (sopran), Adamem Zdunkowskim (tenor) i Ole Stovring Larsenenem (baryton), Toruńska Orkiestra Kameralna dokonała pod kierunkiem Knuda Vada nagrań utworów L. van Beethovena: uwertury Leonora II op.72a i oratorium Chrystus na Górze Oliwnej op.85.

Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto Orkiestra współpracuje od lat z Mariusz Smolij, umożliwiając wyróżniającym się młodym artystom występowanie w roli solistów na specjalnie organizowanych koncertach.

aktualizacja: 2017 (iz), 2020 (wa)