Polmic - FB

zespół (C)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Camerata Cracovia - Zespół Muzyki Dawnej


ul. Potebni 8/1

30-537 Kraków

tel. (+48 12) 284 15 19

fax (+48) (0) 609 612 044

e-mail: camerata.cracovia@wp.pl

www: www.camerata-cracovia.pl


Camerata Cracovia powstała w 1987 roku. Jest jednym z najdłużej działających zespołów muzyki dawnej związanych z Krakowem. Jej założycielem jest lutnista Ireneusz Trybulec. Zespół wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach, koncertując w różnych składach uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w jego programach stanowi mało znana i nie publikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy.

W pierwszych latach istnienia zespół współpracował z Krajowym Biurem Koncertowym. Do chwili obecnej wystąpił w większości miejsc w Polsce, w których organizowane są koncerty i festiwale, natomiast za granicą muzycy koncertowali w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii, Mołdawii i na Litwie. Ma na swoim koncie także programy telewizyjne oraz filmy muzyczne.

Przez 7 lat Camerata Cracovia realizowała projekt kulturalny wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej p.n. Muzyka dawnej Europy - Niemcy i Polska, ukazujący powiązania w dziedzinie muzyki między tymi krajami w dawnych wiekach. Jego uwieńczeniem było nagranie płytowe p.t. Polsko-niemieckie związki muzyczne (Dux 1999). Swoją pierwszą płytę CD zatytułowaną Muzyka w dawnej Polsce zespół wydał w 1997 roku (Musicon), natomiast w 2003 ukazał się album Jan Kochanowski – Poezja i Muzyka, nagrany na lutni solo przez Ireneusza Trybulca wraz z aktorami – Anną Dymną, Jerzym Trelą i Janem Korwin-Kochanowskim. Wydaniu płyty towarzyszyły koncerty z tymi wykonawcami oraz teledysk emitowany w TVP. Najnowszą płytą jest nagrany w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego album Kanty polskie i ruskie (Dux 2014), dokumentujący odkrycie w rękopisach rosyjskich nieznanych pieśni staropolskich.

Camerata Cracovia często łączy na swych koncertach muzykę z dawną poezją; m.in. popularyzuje twórczość Kochanowskiego współpracując z aktorami polskimi (J. Trela, A. Dymna, E. Lubaszenko, K. Globisz, J. Zelnik, J. Korwin-Kochanowski, K. Górecki), a także zagranicznymi, którzy czytają na koncertach wiersze Kochanowskiego z zachowanych dawnych przekładów na języki obce. Popularyzuje także twórczość nowo odkrytego kompozytora polskiego baroku, Henryka Doebeliusa, wykonując jego sonaty skrzypcowe, odnalezione w Kromieryżu na Morawach. Zainteresowania zespołu kierują się ponadto na polską muzykę reformacyjną: dawne pieśni luterańskie, kalwińskie oraz ariańskie. Pieśni braci polskich z kancjonału rakowskiego w opracowaniu Ireneusza Trybulca zainaugurowały w 2006 roku cykl koncertowy pn. Muzyczne Perły Dawnego Rakowa.

W 2007 roku Camerata Cracovia obchodziła 20-lecie swojego powstania (uroczysty koncert w „Collegium Maius” w Krakowie), natomiast w roku 2012 odbył się w Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach koncert z okazji 25-lecia zespołu.

aktualizacja: styczeń 2015 (ai)