Polmic - FB

zespół (C)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Cappella Gedanensis - Zespół Muzyki Dawnej


ul. Nowe Ogrody 35

80-803 Gdańsk

tel. (+48 58) 302 26 58

fax (+48 58) 302 03 43

tel./fax (+48 58) 300 57 31

e-mail: cappella@gedanensis.pl

www: www.gedanensis.pl


Dyrektor naczelny: Maria Okonek
Dyrektor artystyczny: Alina Kowalska-Pińczak


„Cappella Gedanensis” jest zespołem wokalno-instrumentalnym, specjalizującym się w interpretacji muzyki dawnej. Początki zespołu sięgają 1981 roku, kiedy grupa muzyków z Aliną Kowalską Pińczak, zainspirowana bogatym zbiorem dzieł kompozytorów gdańskich z XVI XVIII wieku znajdujących się w Bibliotece PAN w Gdańsku, zadecydowała o konieczności przywrócenia świetności tej zapomnianej przez kilka pokoleń muzyce. Kontynuując tradycję Kapeli Rajców Miejskich założonej w 1563 roku, Cappella Gedanensis nawiazała do spuścizny muzycznej Gdańska, znajdując cel w opracowywaniu i wydawaniu drukiem arcydzieł muzyki gdańskiej.
W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła gdańskich kompozytorów: F. de Rivulo, P. Sieferta, C. Fórstera, C. Bűthnera, Ch. Wernera, N. Zangiusa, J. V. Medera, T. A. Volckmara, M. D. Freislicha, J. B. Ch. Freislicha. Poza repertuarem tzw. gdańskim zespół wykonuje również wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe: G. F. Händla, J. S. Bacha, A. Vivaldiego, G. B. Pergolesiego, W. A.. Mozarta, F. Schuberta. Część tego bogatego dorobku artystycznego została wydana na płytach analogowych i kompaktowych (24 CD).
Zespół ma w swym dorobku Złotą i Platynową Płytę – Antoniego Vivaldiego Cztery pory roku (2000) oraz album z kolędami Nowy Rok u Ojca Świętego (2002). Płyta z nagraniem Stabat Mater L. Boccheriniego – z udziałem A. Tomaszewskiej – została nominowana do nagrody Fryderyk 2008. Zespół przygotowuje 4 kolejne CD, które zostaną wydane w 2008 roku.
Cappella Gedanensis koncertowała niemal na całym świecie, w: USA, Chinach, Izraelu oraz większości państw europejskich. Uczestniczyła w licznych festiwalach międzynarodowych w kraju i za granicą. Zespół występował także przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz uczestniczył w znaczących wydarzeniach historycznych z udziałem prezydentów i monarchów Europy. Od 1992 roku Cappella Gedanensis posiada status instytucji kultury.
Cappella Gedanensis jako instytucja stworzyła system promocji młodych muzyków, program edukacji szkolnej, cykl "Wielkie dzieła – sławni wykonawcy", w którym wystąpili artyści tego formatu, co: Gail Gilmore, Capilla Flamenca, Mirel Iancovici, Kwintet Filharmoników Berlińskich, Trio Sigiswalda Kuijkena, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Roman Jabłoński, Takashi Yamamoto (laureat III nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, 2005), Vadim Brodski, Konstanty Wileński, Bożena Harasimowicz, Łukasz Długosz (laureat Konkursu ARD w Monachium). Zespół współpracował także z Reinhardem Goebelem / Musica Antiqua Köln.
Cappella Gedanensis realizowała Międzynarodowy Festiwal "Gdańska Wiosna Muzyczna”, który odbywał się w latach 1998–2007. Od czterech lat Cappella Gedanensis realizuje cykl „Muzyka w Nowym Ratuszu. Promocje młodych talentów”, gdzie występują młodzi artyści, m.in. stypendyści i laureaci Nagród Prezydenta Miasta Gdańska. Prezentacje najmłodszego pokolenia artystów odnoszących sukcesy w konkursach krajowych i zagranicznych przybliżają społeczeństwu osiągnięcia gdańszczan w dziedzinie kultury.
Obok muzyki gdańskiej, baroku polskiego i europejskiego pojawiają się nowe pozycje repertuarowe. Różnorodna stylistyka wykonawcza świadczy o kierunku rozwoju zespołu, który – obok specjalizowania się w muzyce barokowej – kontynuuje tradycje poprzez powiększanie repertuaru o dzieła współczesnych kompozytorów tworzących w Gdańsku lub też sięgających tutaj po twórcze inspiracje. Współpraca z wybitnymi artystami wzbogaca o nowe doświadczenia, co ma niewątpliwy wpływ na tworzenie znaczących dokonań w sferze kultury.