Polmic - FB

zespół (Ś)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Śląsk - Zespół Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny


ul. Zamkowa 3

42-286 Koszęcin

tel. (+48 34) 310 64 15

fax (+48 34) 310 64 16

e-mail: sekretariat@zespolslask.pl

www: www.zespolslask.eu


Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" powstał w 1953 roku. Jego założycielem i następnie dyrektorem artystycznym był profesor Stanisław Hadyna - syn śląskiego nauczyciela muzyki i znanego zbieracza pieśni ludowych. Postanowił on założyć zespół, który oddałby całe bogactwo i oryginalność śląskiego folkloru i w tym celu spośród 12 000 kandydatów wybrał najbardziej uzdolnionych i wrażliwych młodych ludzi. Siedzibą zespołu został zamek w Koszęcinie. Pierwszy występ "Śląska" w Warszawie jesienią 1954 roku odniósł ogromy sukces. Odtąd zespół wystąpuje na całym świecie, odwiedzając m.in. takie kraje, jak Algieria, Australia, Belgia, Bułgaria, Chiny, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong-Kong, Izrael, Jugosławia, Kanada, Korea, Mongolia, Meksyk, Norwegia, Rumunia, Tunezja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i ówczesne ZSRR.
Ambicją zespołu jest prezentowanie wielowiekowego folkloru śląskiego, który mimo występowania na olbrzymim zróżnicowanym terenie - zachowuje swoiste, jemu tylko właściwe oblicze (charakterystyczne rytmy, zwroty, melodyczne tematy i teksty). Z czasem włączył także do swojego repertuaru inne polskie pieśni i tańce oraz pracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej.
Wysoki poziom artystyczny zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe, m.in. Śląską Nagrodę Muzyczną i Artystyczną, honorowy dyplom uznania Prezydenta USA oraz dyplom uznania ówczesnego Ministra Kultury ZSRR.
Pierwsze tańce zespołu pełne dynamiki i piękna ułożyła do muzyki Stanisława Hadyny Elwira Kamińska, pierwszy choreograf „Śląska” i jego baletmistrzyni. Jej artystyczne prace i osiągnięcia kontynuował jej asystent i czołowy tancerz zespołu - Władysław Stefanik. Współpracownikami prof. Hadyny, nieżyjącego już dyrektora artystycznego i kompozytora programu byli także Alina Ilnicka jako kierownik chóru oraz Józef Klimanek jako kapelmistrz orkiestry. Obecnie funkcje te pełnią odpowiednio: Jan Czechlewski jako kierownik baletu, Janusz Siadlak jako kierownik chóru i Danuta Smyła jako kierownik orkiestry. Od 1995 zastępcą prof. Hadyny i jego najbliższym współpracownikiem, a od stycznia 1999 roku - dyrektorem zespołu jest Adam Pastuch.
Wykorzystując możliwości lokalowe i merytoryczne Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” w 2001 roku utworzono instytucję rozpowszechniającą dziedzictwo kulturowe Śląska - Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej. Rozpoczęło ono działalność w 2005 roku. Od 2006 roku w jego ramach działa Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego, a od 2007 roku - Śląska Letnia Szkoła Wokalna i organizowane są Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych.