Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego – Filia w Szczecinie


ul. Grodzka-Kuśnierska 50

70-560 Szczecin

tel. (+48 91) 88 06 54

fax (+48 91) 88 02 43


Filia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Szczecinie prowadzi studia dzienne i wieczorowe.

Wydział Instrumentalny – specjalność Pedagogika Instrumentalna
Studia dzienne – trwają 5 lat. Kształcenie odbywa się w zakresie instrumentów orkiestrowych: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, fortepian, akordeon i gitara.

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w Poznaniu
Studia wieczorowe częściowo odbywają się w Filii w Szczecinie.