Polmic - FB

szkoła (I)

A I K M N O P S U W Z

Instytut Muzykologii - Katolicki Uniwersytet Lubelski


Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (+48 81) 445 39 81

e-mail: imkul@kul.lublin.pl

www: www.kul.lublin.pl/wydzialy/wt/struktura/muzykologia


Wydział Teologii rozpoczął swą działalność w styczniu 1918 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoim przyszłym studentom proponuje trzy kierunki studiów magisterskich w systemie dziennym i eksternistycznym: teologię, muzykologię oraz – od 1999 roku – studia nad rodziną.
Studia w zakresie muzykologii prowadzone przez Instytut Muzykologii trwają 5 lat. Program zakłada łączenie specjalizacji muzykologicznej (naukowej) i muzycznej, co stanowi wieloletnią tradycję i specyfikę studiów muzykologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W konsekwencji program studiów obejmuje zarówno dyscypliny muzykologiczne (m.in. historię muzyki powszechnej i polskiej, historię i teorię chorału gregoriańskiego, analizę muzyczną, estetykę muzyki, style muzyczne, historię i budowę organów, etnomuzykologię) jak i muzyczne (m.in. grę na fortepianie i organach, dyrygenturę chóralną, chór, śpiew gregoriański, harmonię, kontrapunkt, praktykę muzyczno-liturgiczną w kościele). Specjalizacja naukowa wiąże się z wyborem (po II roku) seminarium magisterskiego w zakresie: 1. chorału gregoriańskiego, 2. wielogłosowej muzyki religijnej, 3. etnomuzykologii i hymnologii, 4. instrumentologii. Tematyka prac magisterskich koncentruje się na religijnej kulturze muzycznej w Polsce – rozległym obszarze, ważnym dla kultury duchowej narodu. Oprócz specjalizacji naukowej student (generalnie po III roku) dokonuje wyboru specjalizacji muzycznej w zakresie: 1. wykonawstw chorału gregoriańskiego, 2. gry organowej, 3. dyrygentury chóralnej, 4. pedagogiki muzycznej.
O specyfice studiów muzykologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim świadczą także zespoły Instytutu Muzykologii: Schola Gregoriana, Chór „Cantores Ecclesiae”, kameralne zespoły instrumentalne. Uczestniczenie w nich, umieszczone w programie studiów, zapewnia systematyczny, bezpośredni kontakt z wykonawstwem muzyki najbardziej wartościowej – przede wszystkim religijnej – zróżnicowanej gatunkowo, stylistycznie i czasowo: od chorału gregoriańskiego do muzyki XX wieku. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra muzykologii.
Absolwenci muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pracują m.in. w ośrodkach badawczych, szkołach muzycznych, kościołach (jako organiści i dyrygenci chórów), seminariach duchownych i instytucjach zakonnych, diecezjalnych szkołach organistowskich, a także jako dziennikarze i wydawcy.