school (K)

A I K M N O P S U W Z

Katedra Muzykologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


ul. Słowackiego 20

60-823 Poznań

phone (+48 61) 829 28 19

fax (+48 61) 829 28 20

e-mail: muzykolo@amu.edu.pl

www: main.amu.edu.pl/~muzykolo