Polmic - FB

szkoła (K)

A I K M N O P S U W Z

Katedra Muzykologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


ul. Słowackiego 20

60-823 Poznań

tel. (+48 61) 829 28 19

fax (+48 61) 829 28 20

e-mail: muzykolo@amu.edu.pl

www: main.amu.edu.pl/~muzykolo


Historia poznańskiej muzykologii sięga początków Uniwersytetu Poznańskiego. W 1919 roku na nowo otwartym Uniwersytecie wykłady podjął ks. dr Wacław Gieburowski, historyk muzyki i zasłużony dyrygent katedralnego chóru chłopięcego. Formalnie jednak pierwszą poznańską, a trzecią polską po Krakowie i Lwowie uniwersytecką muzykologię zakładał w 1922 roku i kierował do wybuchu II wojny światowej prof. dr Łucjan Kamieński. Zasługi prof. Kamieńskiego wiążą się przede wszystkim z dziedziną etnomuzykologii, m.in. od 1930 roku przy Zakładzie Muzykologicznym działało Regionalne Archiwum Fonograficzne.
W 1945 roku dawni współpracownicy prof. Kamieńskiego, Marek Kwiek i Marian Sobieski, podjęli starania o reaktywowanie studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1945-1952 muzykologią kierował prof. dr hab. Adolf Chybiński, jeden z najwybitniejszych polskich muzykologów. Poznański Uniwersytet w pierwszych latach powojennych, jak żaden inny, odegrał ważną rolę w tworzeniu nowej polskiej muzykologii, gdyż tu habilitowała się cała druga generacja muzykologicznych profesorów, złożona wyłącznie z uczniów prof. Adolfa Chybińskiego. Po śmierci profesora na krótki czas obowiązki jego przejęła dr Maria Szczepańska, lecz w 1954 roku decyzją administracyjną zawieszono działalność poznańskiej muzykologii na 20 lat.
Poznańskie środowisko było jednak świadome wagi i potrzeby uniwersyteckiej muzykologii. Dlatego w ramach naukowej komisji przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego zawiązała się nieformalna „konferencja”, która za cel postawiła sobie drugie reaktywowanie kierunku muzykologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1974 roku, dzięki przychylności władz rektorskich, władz dziekańskich i członków Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu, reaktywowano kierunek studiów muzykologicznych, powołując Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kierownictwo Zakładu objęła dr Krystyna Winowicz. To dzięki jej staraniom został opracowany nowy program studiów i skompletowany zespół współpracowników. Najważniejszym zadaniem kreowanej na nowo muzykologii było określenie preferowanych specjalności w zakresach: badawczych i dydaktycznych. Jedną z nich, kluczową dla muzykologii, nawiązującą do działalności prof. Adolfa Chybińskiego, jest badanie historii muzyki polskiej i europejskiej. Drugim polem działań jest etnomuzykologia, która idzie w ślad za poznańskimi profesorami: Adolfem Chybińskim, Łucjanem Kamieńskim i Marianem Sobieskim, przy czym zasięg badań i podejmowana tematyka przekraczały granice kraju i tradycje.
W latach 1975-1999 działalnością Zakładu Muzykologii kierował prof. dr hab. Jan Stęszewski. Od 1999 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Danuta Jasińska, związana z poznańską muzykologią od 1976 roku.