konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari


Małopolskie Centrum Kultury "Sokół"


ul. Jana Długosza 3

33-300 Nowy Sącz

tel. (+48 18) 44 82 628

fax (+48 18) 44 82 610

tel./fax (+48 18) 44 82 611

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

www: www.adasari.pl


Konkurs zapoczątkowano w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. W 1991 roku Festiwal i Konkurs zyskał status międzynarodowego. Wówczas po raz pierwszy zwycięzcą był obcokrajowiec, Andriej Szkurgan z Ukrainy. Od tamtego czasu przez sale koncertowe festiwalu i konkursu przewinęły się setki wokalistów nie tylko z Polski i całej Europy, ale także z tak odległych krajów jak Korea Południowa czy Japonia. Dni (przekształcone w 2001 roku w Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari) nazwano imieniem wielkiej polskiej śpiewaczki Ady Sari, która wychowała się w pobliskim Starym Sączu. Od 2014 roku stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu i Konkursu piastuje światowej sławy śpiewaczka Małgorzata Walewska. Helena Łazarska, profesor Mozarteum w Salzburgu i Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu, jest honorową przewodniczącą Jury. 

Sam Konkurs im. Ady Sari – obok znaczenia, jakie taki typ współzawodnictwa wszędzie na świecie posiada – pomyślany został jako etap kształcenia i przygotowania młodych śpiewaków do wielkich międzynarodowych konkursów i występów. Chodzi szczególnie o propagowanie wartościowej muzyki różnych stylów i gatunków poprzez realizowanie prawidłowej sztuki wokalnej, o najszerzej pojęty rozwój młodych śpiewaków, kształtowanie ich muzycznych i artystycznych upodobań oraz świadomości w zakresie zdobywania rzetelnego warsztatu wokalnego, o poszukiwanie własnej osobowości twórczej oraz promowanie talentów.
W jury każdego Konkursu zasiadają wybitne osobistości świata muzyki. Jak dotąd byli to m.in. słynni śpiewacy i pedagodzy: Luigi Alva, Ileana Cotrubas, Zdzisława Donat, Bonaldo Giaiotti, Andrzej Hiolski, Gundula Janowitz, Birgit Nilsson, Ryszard Karczykowski, Antonina Kawecka, Bernard Ładysz, Edith Mathis, Jadwiga Rappé, Małgorzata Walewska, Izabela Kłosińska, a także dyrektorzy oper (Josef Hussek, Menno Feenstra, Ewa Michnik, Sławomir Pietras, Angelo Gabrielli).
Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festiwalowe: spektakle operowe, koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów. W ramach Festiwalu i Konkursu odbywają się również spotkania, konferencje władz i pedagogów śpiewu akademii muzycznych w Polsce.

aktualizacja: kwiecień 2017 (wa)