Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales”


Grojecka 40 lok. 40

02-320 Warszawa

tel. (+48) (0) 607 93 83 57

e-mail: kontakt@jm.org.pl

www: www.jm.org.pl


Jan Kaliszewski - prezes Jeunesses Musicales Polska

Jeunesses Musicales International (JMI) czyli afiliowana przy UNESCO Międzynarodowa Federacja Młodzieży Muzycznej jest największą organizacją międzynarodową działającą na rzecz młodzieży i muzyki. Powstała w 1945 roku z inicjatywy dwóch arystokratów: Belga Marcela de Cuvelier i Francuza René Nicoly - pragnących zbliżenia między narodami i otwarcia granic dzięki muzyce oraz przeciwstawiających ideały muzyki i młodości okrucieństwu i barbarzyństwu wojny. JMI wspiera około 600 tysięcy młodych muzyków na całym świecie poprzez organizację tysięcy imprez muzycznych, w tym koncertów, festiwali i konkursów; rocznie organizuje około 13 tysięcy koncertów dla młodej publiczności i 18 tysięcy warsztatów muzycznych; tworzy sieć setek orkiestr i chorów młodzieżowych. JMI posiada swoje sekcje ("national members") w ponad 40 krajach na 6 kontynentach.
Polska sekcja Jeunesses Musicales powstała w 1966 roku, a w roku 1968 została zarejestrowana jako Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej (SPMM). W okresie PRL stowarzyszenie, podobnie jak inne oficjalnie działające organizacje społeczne, było w znacznej mierze uzależnione od władz i w ogromnej mierze finansowane z państwowych środków. Dzięki solidnej bazie finansowej Zarząd Główny stowarzyszenia oraz jego oddziały i koła działające w różnych miejscach Polski, organizowały i wspierały wiele pożytecznych przedsięwzięć: cykle koncertów i festiwale dla młodej publiczności bądź z udziałem młodych muzyków, warsztaty i obozy muzyczne, młodzieżowe orkiestry i chóry, występy młodych polskich muzyków za granicą itp.
Po 1989 roku stowarzyszenie stało się zwykłą, a więc w pełni niezależną, a zarazem całkowicie zdaną na własny los, organizacją pozarządową. Nadal organizowało szereg wartościowych imprez muzycznych (by wspomnieć tylko Międzynarodowe Spotkania Gitarowe w Lublinie, Międzynarodowy Festiwal "Jeunesses Musicales" w Kielcach czy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej w Warszawie). Niestety w pewnym momencie zaczęło ulegać postępującej dezintegracji, w końcu zaś - mimo prób ratowania stowarzyszenia - wszelka jego działalność praktycznie ustała.

W czerwcu 2007 roku, z inicjatywy prezesa zarządu SPMM – Miłosza Bembinowa i wiceprezesa – Jana Kaliszewskiego, zawiązała się grupa młodych ludzi, gotowa podjąć zadanie reaktywacji polskiej sekcji Jeunesses Musicales. Postanowiono założyć nowe stowarzyszenie Jeunesses Musicales Polska, którego prezesem został Jan Kaliszewski. Zebranie założycielskie odbyło się 26 czerwca 2007 roku w Warszawie. Od tego czasu udało się już zrealizować pierwsze pomysły: cykl koncertów na warszawskich Bielanach, internetowe czasopismo muzyczne (dwumiesięcznik oddolnie tworzony przez młodzież muzyczną, a zarazem baza informacji o warsztatach i konkursach) oraz muzyczny DKF dla licealistów, studentów…
Do głównych celów działalności Jeunesses Musicales Polska należy rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej oraz współzależnych z nią obszarów szeroko pojętej kultury, rozwój młodych ludzi poprzez muzykę, rozwój, wspieranie i promocja młodych muzyków: twórców i artystów-wykonawców, współtworzenie otwartego, solidarnego i społecznie twórczego środowiska muzyków oraz ludzi, dla których muzyka to coś więcej niż rozrywka lub tło – przyczyniającego się do powstawania i wzmacniania więzi zdolnych łączyć ludzi ponad wszelkimi granicami: społecznymi, pokoleniowymi, narodowymi, kulturowymi.