konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina; Sądeckie Towarzystwo Muzyczne


33-300 Nowy Sącz

tel. (+48 18) 442 93 33

fax (+48) 698 740 401

tel./fax (+48 18) 443 40 70

e-mail: konkurs.gitarowy.krynica@gmail.com

www: konkursgitarowy.krynica-zdroj.pl


Konkurs gitarowy, będący częścią festiwalu Międzynarodowego Festiwalu im. Czesława Droździewicza, został powołany do życia w 1985 roku za sprawą pedagoga z krakowskiej szkoły muzycznej i instruktora gitary w Krakowskim Domu Kultury - Czesława Droździewicza. Dzięki jego działalności na rzecz rozwoju kultury muzycznej, w małopolskiej stolicy zaczęli pojawiać się wirtuozi gitary klasycznej światowego formatu, m.in.: Jorge Morel, Jorge Cardoso, bracia Assad, John Scofield, czy Al di Meola. Pierwotnie wydarzenie nosiło nazwę Krakowskich Dni Muzyki Gitarowej i odbywało się każdego roku. Laureatem I edycji był piętnastoletni Krzysztof Pełech - dziś uznany w Polsce gitarzysta i wykładowca akademicki. Od 1985 do 2002 roku za organizację wydarzenia odpowiedzialny był Krakowski Dom Kultury, który - ze względu na restrukturyzację - dwukrotnie zmienił w tym czasie swą nazwę: w 1993 roku na Wojewódzki, w 2000 roku na Małopolski Ośrodek Kultury. W 1994 roku, za sprawą dynamicznego rozwoju imprezy, część konkursową podzielono na dwa ośrodki: Kraków i Krynicę-Zdrój.

W Krynicy realizacją konkursu dla młodszych grup wiekowych oraz organizację wstępnych eliminacji do Grupy Krakowskiej zajęła się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. W Krakowie w dalszym ciągu odbywała się część festiwalowa, którą wieńczył finał laureatów konkursu. W 1994 roku zmarł wieloletni dyrektor artystyczny wydarzenia Czesław Droździewicz. Rok później konkurs został nazwany jego imieniem, a festiwal - ze względu na ograniczenia finansowe - zaczęto realizować w trybie dwuletnim. Nowym dyrektorem artystycznym został Adam Zalas - laureat krakowskiego konkursu i uczeń Droździewicza. W 2002 roku, na skutek zmiany profilu działalności MOK, władze instytucji przekazały pieczę nad Międzynarodowym Konkursem Gitarowym im. Czesława Droździewicza Krynickiemu Centrum Kultury i Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu. Ze względów na szereg problemów organizacyjnych, X edycję przeniesiono na 2004 rok. Zamiast niej miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej Kraków 2003, którego program rozszerzono o część konkursową przeznaczoną dla Grupy Krakowskiej. W latach 2006-2010 wydarzenie odbywało się każdego roku. Po zakończeniu XV edycji (2010 rok) modyfikacji uległ regulamin, w związku z czym od tej pory konkurs organizowany jest co dwa lata. W 2020 roku dyrektorem artystycznym wydarzenia został Zbigniew Dubiella.

Przesłuchania konkursowe odbywają się w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego przy ul. Nowatorskiego 2 w Krynicy-Zdroju. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych wszystkich narodowości. Przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych. Zgłoszenie uczestnictwa uprawnia zainteresowanych do udziału w konkursie, lekcjach mistrzowskich oraz wszystkich koncertach festiwalowych. Zajęcia w ramach konsultacji przed kolejnymi etapami corocznie prowadzą wybitni pedagodzy, do tej pory w skład kadry weszły takie nazwiska jak: Marcin Dylla, dr Leszek Potasiński, prof. dr hab. Piotr Zaleski. Konkurs odbywa się w dwóch etapach, a przesłuchania mają charakter otwarty dla publiczności. Gratyfikacje finansowe oraz nagrody rzeczowe, których głównym sponsorem jest specjalistyczny sklep dla gitarzystów klasycznych Interton Classic, otrzymują laureaci pierwszych trzech miejsc obydwu grup wiekowych.

aktualizacja: 2016 (ab), 2021 (af)

 

 

 ROK  EDYCJA   Laureaci I nagrody
I grupa II grupa
2020 XX ex aequo Aleksander Anioł, Kamil Anioł Bianka Szalaty
2018 XIX Jagoda Świdzińska Mateusz Kowalski
2016 XVIII Dominika Dawidowska Wojciech Rysiecki
2014 XVII Andrzej Grygier Adrian Furmankiewicz
2012 XVI Mateusz Kowalski Radosław Bołtuć