organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polski Związek Chórów i Orkiestr


ul. Nowy Świat 30/12

00-373 Warszawa

tel. +48 515 743 393

e-mail: biuro@pzchio.org

www: www.pzchio.org


Polski Związek Chórów i Orkiestr powstał 2 września 2017 roku w Warszawie. Jest to organizacja utworzona na rzecz społecznego ruchu muzycznego, której głównym celem jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i muzycznego dziedzictwa narodowego. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do celów statutowych PZChiO należą m.in.: podtrzymywanie i upowszechnianie muzycznej tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą, podnoszenie poziomu artystycznego członków PZChiO w ramach amatorskiego ruchu muzycznego, umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie młodych muzyków, umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej. Organizacja przeciwdziała także uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu poprzez edukację muzyczną.

Członkiem Związku może być osoba działająca w amatorskim chórze, orkiestrze lub innym zespole muzycznym. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez oddziały terenowe.
W obecnym stanie PZChiO składa się z 16 oddziałów, 8 308 członków i 404 zespołów.

Zarząd Główny PZChiO:

 • prof. Dariusz Dyczewski – prezes
 • Krystyna Stańczak-Pałyga – wiceprezes
 • Barbara Rytwińska – wiceprezes
 • Estera Serówka – skarbnik
 • Zbigniew Graczyk – sekretarz
 • Monika Mielko-Remiszewska
 • Paweł Choina
 • Eugeniusz Kubski

Główna Komisja Rewizyjna PZChiO:

 • Ryszard Migdalski – przewodniczący
 • Andrzej Kropiński – wiceprzewodniczący
 • Szymon Rogowski – sekretarz