Polmic - FB

zespół (A)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Ars Nova


ul. Zakroczymska 2/2

02-225 Warszawa

tel. (+48 22) 831 24 82

fax

tel./fax

e-mail: jurbi@poczta.onet.pl

www: www.arsnovapolonia.eu


Kierownik artystyczny: Jacek Urbaniak

Ars Nova - Zespół instrumentów dawnych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego istnieje od 1981 roku, kieruje nim Jacek Urbaniak. Ars Nova specjalizuje się w muzyce europejskiej XIII-XVI w. i należy do czołowych grup tego rodzaju w Polsce. Zespół występował w najważniejszych salach koncertowych w kraju i za granicą. Ars Nova nagrywa swój repertuar dla Polskiego Radia , do TV i na płyty. Do najważniejszych osiągnięć fonograficznych zespołu należą premierowe nagrania wielu dzieł muzyki polskiego średniowiecza i renesansu. Zespół otrzymał pięciokrotnie nominacje oraz prestiżową polską nagrodę fonograficzną FRYDERYK '96 za płytę z muzyką polskiego renesansu Melodie na psałterz polski Mikołaja Gomółki. Zespół współpracował z wybitnymi polskimi śpiewakami: Andrzejem Hiolskim, Jerzym Artyszem, Łucją Prus i Jadwigą Rappé sięgając wówczas po utwory nowszej muzyki polskiej. Wśród solistów Ars Nova znaleźli się wysoko cenieni artyści : Mariusz Gebel, Jadwiga Teresa Stępień, Henryka Januszewska, Apolonia Nowak, Anna Mikołajczyk, Marcin Szczyciński, Dariusz Paradowski, Artur Stefanowicz, Krzysztof Szmyt, Cezary Szyfman, Robert Gierlach, Grzegorz Zychowicz, Mirosław Borczyński, Janusz Cabała, Lieven Baert, Agnieszka Budzińska, Maria Krupowies, a także znani aktorzy: Zofia Rysiówna, Zofia Kucówna, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Joanna Kasperek, Krzysztof Wakuliński, Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek. Ars Nova współpracowała z zespołami: Bornus Consort, Studio 600, Il Canto, Collegium Vocale, Oni Wytars, Chierlycke Danseryen. W ciągu dwudziestu lat działalności Ars Nova zagrała 484 koncerty w kraju i za granicą oraz nagrała 14 płyt CD. Brała też udział w spektaklach Opery Narodowej (Ludus Danielis, Jadwiga Królowa Polska) i Warszawskiej Opery Kameralnej (Cantigas de Santa Maria). Zespół najlepiej czuje się w repertuarze instrumentalno-wokalnej muzyki polskiej i europejskiej czasów "Jesieni średniowiecza" i renesansu. Ars Nova jest ciągle jedynym zespołem mającym w stałym repertuarze dzieła wszystkie Mikołaja z Radomia, Piotra z Grudziądza, Krzysztofa Klabona, tańce z tabulatury Jana z Lublina. Zespół jako pierwszy w Polsce wykonywał często: Cantigas, Estampidy, Rękopis Jana z Jasiennej, Mszę G. Machaut'a, utwory Hildegardy z Bingen, Adama de la Halle, Witzlawa z Rugii, El Llibre Vermell de Montserrat, staropolskie pieśni wielkopostne, pieśni sefardyjskie. Ars Nova wykonywała też wielokrotnie utwory współczesne skomponowane na instrumenty dawne.

Repertuar zespołu Ars Nova
 • Rękopis Jana z Jasiennej ok.1400 r.
 • Mikołaj z Radomia - ok.1420 r. - dzieła wszystkie
 • Piotr z Grudziądza ok.1430 r. - dzieła wszystkie
 • Utwory z Rękopisu Krasińskich XV w. - Johannes Ciconia
 • Utwory z Rękopisu Raczyńskich XV w.
 • Sekwencje polskie XIII-XV w.
 • Muzyka Piastów Śląskich XIII-XV w. - ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Psalmy Mikołaja Gomółki do tekstów Jana Kochanowskiego 1580 r.
 • Tańce renesansowe z Tabulatury Jana z Lublina 1540 r.
 • Pieśni Kaliope Słowieńskiej - Krzysztof Klabon ok.1600 r.
 • Polskie Pieśni Pasyjne XV-XVI w.
 • Kolędy staropolskie XVI-XVIII w.
 • Cantigas de Santa Maria-Alfonso X el Sabio 1240 r.
 • Cantigas de Amigo -Martin Codax XIII w.
 • Rondeaux - Adam de la Halle XIII w.
 • Utwory Hildegardy z Bingen
 • Msza Notre Dame - Guillaume de Machaut XIV w.
 • Ballady, Virelai - Guillaume de Machaut
 • El Llibre Vermell de Montserrat XIV w.
 • Estampidy - Italia XIV w.
 • Bassa Danza - Burgundia, Italia XIV w.
 • Pieśni sefardyjskie
 • Minesingerzy - Vogelweide, Wolkenstein, Witzlaw z Rugii XIII-XIV w.
 • Pieśni kurpiowskie Apolonii Nowak
 • Pieśni Fryderyka Chopina
 • Pieśni Stanisława Moniuszki
Ponadto utwory współczesne na instrumenty dawne: Edward Sielicki, Rafał Stradomski, Kazimierz Serocki, Tadeusz Baird, Juliusz Łuciuk, Paweł Szymański, Bernardetta Matuszczak, Jan Fotek, Zbigniew Wiszniewski, Piotr Moss, Krzysztof Baculewski, Krzysztof Knittel, Witold Lutosławski, Zygmunt Krauze, Paweł Mykietyn, Krzysztof Owczynik, Marcin Zalewski, Jacek Urbaniak.

DYSKOGRAFIA

Musique a la chapelle des Jagiellons (ACCORD, Paris 1990)
Petrus de Grudziądz (ACCORD, Paris 1991)
El Llibre Vermell (JAM, Warszawa 1991)
Mikołaj z Radomia (DUX, Warszawa 1995 - nominacja Fryderyk '95)
Muzyka na Wawelu (DUX, Warszawa 1995 - nominacja Fryderyk '95)
Zaświeć niesiundzu (DUX, Warszawa 1996)
Melodie na psałterz polski (DUX, Warszawa 1996 - Nagroda Fryderyk '96)
W Dzień Bożego Narodzenia, sol. Łucja Prus (POLNET, Warszawa 1996)
Millenium Sancti Adalberti-Wojciechi (Polskie Radio, Warszawa 1997)
Bogurodzica, Hymny, sekwencje, utwory wielogłosowe polskiego średniowiecza (Tonpress, Warszawa 1997)
Pieśni sefradyjskie, sol. J. T. Stępień (ZPR Records, Warszawa 1997)
Romantyczność, w 150 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza (Radio Białystok / DUX, Warszawa-Białystok 1998)
Andrzej Hiolski śpiewa Kolędy (Silva Rerum, Warszawa 1998)
Bogurodzica, reedycja płyty z roku 1996 (Czas Kultury, Poznań 2001)
Muzyka Jagiellonów XV w. - rękopis Bibl. Krasińskich, sol. A. Budzińska, K. Owczynik (TRAVERS 2002)
Anatomia Kobyły – pieśni ludowe o koniu (Travers 2002 - nominacja Fryderyk)
Muzyka Piastów Śląskich (Travers 2003 - nominacja Fryderyk)
Jezusa Judasz przedał - staropolskie pieśni wielkopostne (DUX 2004 - nominacja Fryderyk)
Rudolphina - skarby Legnicy (DUX 2004)
Niderlandzkie tańce renesansowe - Cornelius Schuyt (Travers 2004 - nominacja Fryderyk)
Muzyka Polskiego Średniowiecza (Travers2006 - nominacja Fryderyk)
Muzyka Polskiego Renesansu (Travers 2007 - nominacja Fryderyk)
O cudownych uzdrowieniach (Travers 2008 - nominacja Fryderyk)
Tabulatura Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (Travers2010 - nominacja Fryderyk)
Hebdomas Sebastiana Klonowica (Neriton 2011 - płyta dołączona do książki o dziele Klonowica)
Cyprian Bazylik - dzieła wszystkie (Travers 2012)  

LITERATURA WYBRANA:
Urbaniak Jacek Londa vista zespołu Ars Nova, "Twoja Muza" 2004 nr 2, s. 32-33.