Polmic - FB

organizacja (W)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki


ul. Morskie Oko 2

02-511 Warszawa

tel. (+48 22) 849 56 51

e-mail: warszawskietowarzystwomuzyczne@gmail.com

www: www.warszawskietowarzystwomuzyczne.pl/


Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów, wystaw oraz audycji dla dzieci i młodzieży, działalność edukacyjną w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia, prowadzi także Bibliotekę Muzeum i Archiwum.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez  rozpowszechnianie utworów muzycznych, opracowań monograficznych, bibliograficznych i materiałów z sesji naukowych organizowanych przez WTM. Ponadto organizacja ta zajmuje się gromadzeniem i konserwacją zbiorów oraz pamiątek po muzykach polskich, prowadzi badania dotyczące życia, działalności i twórczości muzyków polskich oraz zagadnień związanych z polską kulturą muzyczną.

aktualizacja: 2021 (wa)