Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM


ul. Marszałkowska 66 m. 24

00-545 Warszawa

tel. (+48) 22 621 28 02

e-mail: stowpolartmuz@gmail.com

www: www.spa-m.pl


Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM jest obok Związku Kompozytorów Polskich najpoważniejszą reprezentacją polskiej społeczności muzycznej, skupiającą wielu wybitnych polskich artystów wykonawców, pedagogów, publicystów muzycznych. W okresie powojennym brakowało zawodowej organizacji muzyków. W związku z taką sytuacją grupa wybitnych artystów muzyków postanowiła taką organizację powołać do życia. Prace przygotowawcze trwały około trzech lat i w ich wyniku w czerwcu 1956 powstało Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Pierwszym prezesem wybrano Zbigniewa Drzewieckiego, natomiast do władz Stowarzyszenia weszli: Tadeusz Wroński, Władysław Kędra, Stefan Kisielewski, Henryk Sztompka, Bronisław Rutkowski, Wanda Wiłkomirska, Witold Rowicki i Irena Dubiska. Od samego początku SPAM żywo uczestniczył w propagowaniu i umacnianiu pozycji kultury poprzez umuzykalnienie społeczeństwa, wprowadzenie lekcji muzyki do szkół ogólnokształcących, walkę o dostep do profesjonalnych instrumentów muzycznych, zapewnienie bezpłatnych świadczeń lekarskich muzykom nie zatrudnionym na etacie, uzyskanie przywilejów emerytalnych dla muzyków niektórych specjalności (wokaliści, instrumenty dęte).
Od 1963 roku z inicjatywy ówczesnej sekcji krytyków, specjalnie powoływane przez ZG SPAM jury, dorocznie przyznaje nagrodę - statuetkę "Orfeusza", za wybitne wykonanie na festiwalu muzyki współczesnej "Warszawska Jesień". Pomysłodawcą tej prestiżowej nagrody Jest Wojciech Dzieduszycki.
Utworzenie SPAM-u nie było pierwszą próbą powołania i utrzymania zawodowej organizacji muzyków. W okresie międzywojennym istniał Związek Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej, który został reaktywowany po zakończeniu wojny. Nie działał on długo ponieważ decyzją ówczesnych władz został wchłonięty w strukturę Zwiazku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.