konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego


Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego


ul. Ks. Piotra Skargi 7

85-018 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 327 02 91

e-mail: info@konkurspaderewskiego.pl

www: www.konkurspaderewskiego.pl


Pomysłodawcą Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego był Andrzej Szwalbe, wybitny animator kultury muzycznej w latach sześćdziesiątych. Pierwszy konkurs odbył się w 1961 roku, a jego organizatorem była Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Obejmował przede wszystkim muzykę polską XIX i XX wieku – od utworów Chopina przez Paderewskiego do Szymanowskiego. Druga edycja konkursu miała miejsce dopiero 25 lat później – w 1986 roku. Imprezę reaktywowano z inicjatywy profesorów bydgoskiej Akademii Muzycznej. Trzeci Konkurs im. Paderewskiego odbył się w roku 1994 pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Jego organizatorem było bydgoskie Towarzystwo Muzyczne im. Paderewskiego. Począwszy od czwartej edycji – w 1998 roku - konkurs stał się imprezą o zasięgu międzynarodowym, przygotowywaną przez wszystkie trzy wspomniane wyżej instytucje – Towarzystwo Muzyczne, Filharmonię Pomorską i Akademię Muzyczną. Piąty konkurs odbył się w 2001 roku, szósty - w 2004, a siódmy - w roku 2007.
Celem konkursu jest uczczenie pamięci Ignacego Jana Paderewskiego oraz upowszechnianie jego twórczości muzycznej poprzez wykonania młodych pianistów. Regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród głównych oraz nagród specjalnych – za najlepsze wykonanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego i za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą.
Konkurs jest przeznaczony dla pianistów w wieku do 27 lat.