Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego


Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego


Rynek 17

20-111 Lublin

tel. (+48 81) 532 84 19

e-mail: competition@wieniawski.lublin.pl

www: www.wieniawski.lublin.pl


Odbywa się równolegle z Międzynarodowym Konkursem Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Jego organizatorem jest lubelskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Odbywa się od 1990 roku co trzy lata. Dotychczas konkurs, pomyślny jako najlepszy sposób wyławiania krajowych talentów wiolinistycznych, miało miejsce sześć jego edycji (1990, 1993, 1996, 1999, 2002 i 2005). Przesłuchania uczestników odbywają się w dwóch grupach wiekowych: młodszej do 17 lat i starszej do 25 lat. Laureaci konkursu otrzymują prawo reprezentowania Polski na konkursach międzynarodowych. Kolejna, siódma edycja konkursu odbędzie się w 2008 roku.
Patron konkursu - Stanisław Serwaczyński - urodzony w 1791 roku w Lublinie wirtuoz skrzypiec za życia odnosił wielkie sukcesy zarówno w kraju, jak i zagranicą, m.in. w ojczyźnie Paganiniego. Równie ceniony był jako dyrygent, pedagog i kompozytor. Znakomite świadectwo jego umiejętnościom pedagogicznym wystawia jeden z jego najwybitniejszych uczniów - Henryk Wieniawski. Serwaczyński, który był już dojrzałym muzykiem, potrafił dostrzec i rozwinąć talent młodego skrzypka, który zajął później pierwsze miejsce w polskiej wiolinistyce. Od 1836 roku Serwaczyński przebywał na Węgrzech jako koncertmistrz opery budapesztańskiej, w po powrocie do kraju w 1838 roku osiadł we Lwowie, gdzie udzielał się jako dyrygent i pedagog. Zmarł tamże 30 września 1859 roku.