Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat"


Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego


ul. Chojnowska 2

59-220 Legnica

tel. (+48 76) 723 37 19

fax (+48) 501 504 140

e-mail: lck@lck.art.pl

www: www.legnica-cantat.pl


Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” nawiązuje do bogatej tradycji muzycznej miasta, sięgającej czasów Jerzego Libana z Legnicy – żyjącego w XV wieku śląskiego kompozytora, teoretyka muzyki i filologa-grecysty. Jego imię nosi Główna Nagroda Turnieju. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1967 roku pod nazwą Dolnośląskie Święto Pieśni. Inicjatorem turnieju był Henryk Karliński, zasłużony animator kultury, dyrygent i założyciel legnickiego chóru „Madrygał” (działającego do dziś). Impreza od razu wzbudziła zainteresowanie zespołów chóralnych oraz dyrygentów i szybko zyskała rangę ogólnopolską. Z czasem wzbogaciła się o koncerty towarzyszące, wystawy, warsztaty i seminaria.
Obecnie Ogólnoposki Turniej Chórów „Legnica Cantat” jest jednym z najbardziej renomowanych festiwali w Polsce, o otwartej formule, nie stawiającym uczestnikom warunków dotyczących rodzaju i liczebności chóru czy wykonywanego programu konkursowego. Od początku trwania imprezy w turnieju uczestniczyło ponad 650 chórów (wiele z nich kilkakrotnie). Publiczność festiwalowa miała okazję usłyszeć tysiące utworów reprezentujących wszystkie epoki, style i gatunki wielogłosowej muzyki wokalnej.
Kwalifikacji do udziału w zmaganiach konkursowych dokonuje Rada Artystyczna na podstawie nadesłanych płyt CD i kaset magnetofonowych i wideo. Zwykle w konkursie uczestniczy 20 zespołów (około 1500 uczestników). Chóry wykonują 20 minutowe, zróżnicowane stylistycznie programy a cappella utworów muzyki dawnej i współczesnej. Na najlepsze zespoły i dyrygentów czeka wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich najbardziej cenna: Nagroda Główna Złota Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - nagroda przechodnia, którą chór otrzymuje na własność po trzykrotnym jej zdobyciu (Brązową Lutnię otrzymał w 1986 roku Chór Politechniki Szczecińskiej pod dyr. Jana Szyrockiego, Srebrną Lutnię otrzymał w 1996 roku Chór Kameralny „Collegium Musicum" z Olsztyna pod dyr. Janusza Wilińskiego). Ponadto jury przyznaje równorzędne pierwsze nagrody im. Henryka Karlińskiego w poszczególnych kategoriach - chórów dziecięcych, młodzieżowych, studenckich i innych.
Oprócz chórów, w „Legnicy Cantat” uczestniczą również dyrygenci, chórmistrzowie, kompozytorzy, wykładowcy uczelni muzycznych. Ważną rolę w konkursie odgrywają działania związane z edukacją muzyczną. W tym zakresie organizatorzy współdziałają z wieloma autorytetami z dziedziny chóralistyki w kraju i za granicą, powierzając im rolę wykładowców podczas Ogólnopolskiego seminarium dla dyrygentów chórów organizowanego w ramach imprezy wspólnie z Centrum Animacji Kultury w Warszawie. Uczestnikami seminarium są dyrygenci, chórzyści, studenci uczelni muzycznych, nauczyciele muzyki, chcący doskonalić swój warsztat dyrygencki, wymienić doświadczenia w zakresie metodyki i innych aspektów pracy z chórem. Wśród interesujących zagadnień realizowanych w ramach seminarium znalazł się na przykład temat dotyczący wykonawstwa utworów negro spirituals realizowany przez prof. Roberta Morisa z udziałem chóru uniwersyteckiego z Minesoty w USA.
Istotne znaczenie dla programu festiwalu mają imprezy towarzyszące, w ramach których odbywają się: prawykonania utworów znanych kompozytorów (np. Missa Festiva Józefa Świdra), koncerty krajowych i światowych znakomitości z dziedziny muzyki (np. Zespół Muzyki Dawnej „Micrologus” z Asyżu, chóry: The Southern Chorale i Macalaster College Choir z USA, zespoły Ars Nova z Warszawy i Affabre Concinui z Poznania, Poznańskie Słowiki, soliści: Jadwiga Rappe, Urszula Kryger, Ewa Pobłocka, Gunter Wehinger), koncerty plenerowe w różnych punktach miasta, koncerty chórów w okolicznych miejscowościach (Legnickie Pole, Kunice, Lubin, Złotoryja, Jawor), spektakle teatralne i muzyczne, wystawy plastyczne o tematyce muzycznej (np. muzyka w rysunku satyrycznym, wystawa plakatów), happeningi organizowane w ramach plenerowego otwarcia turnieju, kiermasze wydawnictw muzycznych i nutowych oraz wystawy sprzętu muzycznego.
Kolejny Turniej „Legnica Cantat 38” odbędzie się w dniach 24-27 maja 2007 roku.