Polmic - FB

organizacja (T)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina


ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

tel. (+48 22) 44 16 100 - cent

e-mail: info@chopin.pl

www: www.tifc.chopin.pl


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie - początkowo pod nazwą Instytutu Fryderyka Chopina - powstało w 1934 roku jako kontynuacja sekcji im. Chopina działającej od 1899 roku przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Jego pomysłodawcami byli politycy, muzycy i wydawcy, m.in. Józef Beck, Mieczysław Idzikowski, Janusz Jędrzejewicz, Emil Młynarski, Stanisław Niewiadomski, Karol Szymanowski i August Zaleski. Po II wojnie światowej (w czasie której Instytut nie funkcjonował) w 1945 roku został on reaktywowany pod nazwą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Prezesami jego byli m.in. Bolesław Woytowicz, Adam Wieniawski, Stanisław Dybowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Szpinalski, Zbigniew Drzewiecki, Kazimierz Sikorski, Elżbieta Artysz i Barbara Hesse-Bukowska. Od 1953 roku jego siedzibą jest Zamek Ostrogskich. Tu znajduje się również Muzeum Chopinowskie, biblioteka, fonoteka i fototeka. Ponadto towarzystwo zarządza Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Salonikiem Chopinów w Pałacu Czapskich (ul. Krakowskie Przedmieście 5) w Warszawie.
Główne obszary aktywności Towarzystwa to działalność naukowa, wydawnicza, wystawiennicza i koncertowa. We współpracy z PWM wydało w latach 1949-61 Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego, a w latach 1967-92 - dziewięć zeszytów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera. Od 1956 roku zajmuje się edycją „Rocznika Chopinowskiego”, a od roku 1980 - „Chopin Studies”. Ponadto - także współpracując z PWM - opublikowało Katalog Dzieł Fryderyka Chopina opracowany przez Józefa Chomińskiego i Teresę Turło.
Towarzystwo im. Chopina jest organizatorem wielu konkursów, kursów i festiwali muzycznych, m.in. Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, od 1967 roku corocznych Ogólnopolskich Konkursów na Stypendium Artystyczne im. Fryderyka Chopina, a od 1985 roku Konkursów Płytowych "Grand Prix du Disque F. Chopin". Organizuje sympozja naukowe, mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina oraz wystawy za granicą, m.in. w Japonii, Czechach, Belgii i na Węgrzech. Współpracuje z innymi instytucjami przy organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą. Prowadzi działalność koncertową w Zamku Ostrogskich, w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie i w Pałacu w Sannikach.
W 1985 roku utworzyło Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 roku - Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina, a w 1995 roku Alliances Internationale d’Associations et d’Amis de Frederic Chopin.