Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Pianistów EPTA


Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11

00-310 Warszawa

tel. (+48 22) 826 63 14

e-mail: fundacja@bednarska.art.pl

www: epta-europe.org


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Pianistów EPTA powołano 13 października 2006 roku. Jest ono częścią większej organizacji, tj. Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Pianistów. Do głównych celów stowarzyszenia należą m.in. integracja środowiska nauczycieli fortepianu czynnie pracujących na rzecz podnoszenia poziomu polskiej pianistyki, opieka nad rozwojem oraz podnoszenie artystycznych, pianistycznych i pedagogicznych kwalifikacji młodych kadr polskiej pedagogiki fortepianowej, współpraca z odpowiednimi resortami rządu RP
i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej pianistyki, wymiana doświadczeń związanych z pedagogiką fortepianową w kraju i za granicą. Prezesem Zarządu od 2015 roku jest Karol Mikołaj Radziwonowicz.